Lietuvoje

2013.04.29 08:51

Mitinge raginta nenusileisti LLRA reikalavimams (papildyta)

ELTA 2013.04.29 08:51

Sekmadienį Vilniuje prie Seimo įvyko mitingas, kuriame protestuota prieš, mitingo organizatorių teigimu, „antikonstitucinius“ Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) reikalavimus – palengvintą lietuvių kalbos egzaminą tautinių mažumų atstovams, lenkiškus rašmenis asmens dokumentuose ir ant vietovardžių lentelių.

Sekmadienį Vilniuje prie Seimo įvyko mitingas, kuriame protestuota prieš, mitingo organizatorių teigimu, „antikonstitucinius“ Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) reikalavimus – palengvintą lietuvių kalbos egzaminą tautinių mažumų atstovams, lenkiškus rašmenis asmens dokumentuose ir ant vietovardžių lentelių.

Į mitingą „Už mūsų kalbą, žemę ir valstybę“ susirinko apie 500 žmonių. Minioje plevėsavo daug Lietuvos valstybinių vėliavų. Taip pat buvo matyti ir kelios Latvijos valstybinės vėliavos, Tautininkų sąjungos vėliava. Įvairūs visuomenės atstovai nuo pakylos sakė kalbas.

Minioje žmonės laikė plakatus „Už Lietuvą be smurto“, „Įrašų įteisinimui lenkiškais rašmenimis lietuviškuose pasuose – ne“, „Antikonstituciniams LLRA reikalavimams – ne“, „Vilniaus krašto polonizacijai – ne“.

Tarp kalbėtojų buvo filosofas Romualdas Ozolas, „Žinijos“ draugijos pirmininkas Kazimieras Garšva, jaunimo asociacijos „Pro Patria“ atstovas Paulius Stonis. Kalbėtojai ragino lietuvius būti vieningus ir nepasiduoti, kritikavo valdančiosios koalicijos, švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio poziciją LLRA atžvilgiu.

R. Ozolas ragino nenusileisti LLRA reikalavimams, ginti „tūkstantmetę“ lietuvių kalbą. Pasak jo, nusileidus dėl vietovardžių, pavardžių rašymo ir skirtingų egzaminų sąlygų, lietuviai taptų tautine mažuma savo pačių valstybėje, o lenkų tautinės mažumos apgyvendintas kraštas faktiškai taptų autonomine respublika. LLRA, pabrėžė jis, siekia kiršinti lietuvius ir lenkus, pačių lenkų interesai jiems nerūpi.

P. Stonis ragino valdančiąją koaliciją nepažeisti Lietuvos įstatymų ir laikytis Konstitucijos. Anot jo, priėmus LLRA reikalavimus pietryčių Lietuva ilgainiui taps Lenkijos dalimi. Taip pat jis kritikavo užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus sprendimą atsiprašyti Lenkijos, kaltino jį nuolaidžiavimu. Pasak P. Stonio, Lietuvos užsienio politika turi remtis Lietuvos interesais.

„Mes neatsitrauksime. Rinksimės čia tiek kartų, kiek reikės, kad Lietuva taptų ori, savo piliečius gerbianti valstybė“, – sakė P. Stonis.

ELTA primena, kad keliasdešimt Lietuvos menininkų, mokslininkų, rezistentų, rašytojų ir Sąjūdžio veikėjų išplatino viešą kvietimą dalyvauti mitinge. Tarp pasirašiusių kvietimą – signatarai Romualdas Ozolas ir Bronislovas Genzelis, rašytojas Romualdas Granauskas, filosofas Vytautas Radžvilas, kunigas Robertas Grigas, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys Alvydas Medalinskas.

Kvietime teigta, kad šiandien šalies valdžia vykdo neapgalvotą ir neatsakingą pataikavimo visiems kaimynams politiką, nuolankiai tenkina antikonstitucinius Lietuvos lenkų rinkimų akcijos primetamus reikalavimus.

A. Butkevičius ragina atidėti į šalį nepagrįstas baimes

Visi Lietuvos piliečiai, nepriklausomai nuo jų tautybės, yra lygūs prieš įstatymą, visiems vienodai yra taikomas lojalumo savo valstybei principas – tokios pozicijos laikosi Vyriausybė.

Tai pabrėžė Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, atsiliepdamas į žinomų visuomenės veikėjų sekmadienį mitinge prie Seimo išsakytus nuogąstavimus dėl silpnėjančio valstybinės lietuvių kalbos statuso pietryčių Lietuvos regione.

Premjeras paragino atidėti į šalį niekuo nepagrįstas baimes ir siūlyti vienijančias, o ne skiriančias idėjas.

„Vyriausybė atsakingai vertina Lietuvos nacionalinių interesų svarbą ir siekia įgyvendinti visuomenės integraciją skatinančią politiką“, – pažymi Premjeras.

A. Butkevičius atkreipia dėmesį, kad koalicinės Vyriausybės programoje akcentuojama pagarbos Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams kultūra. „Suprantu ir gerbiu viešai išsakytą susirūpinimą, tačiau kartu noriu užtikrinti – Vyriausybė laikosi tvirtos nuostatos, kad visi Lietuvos piliečiai, nepriklausomai nuo jų tautybės, yra lygūs prieš įstatymą, visiems vienodai yra taikomas lojalumo savo valstybei principas“, – Vyriausybės spaudos tarnybos pranešime cituojamas Ministras Pirmininkas.

Metų pradžioje sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė, išnagrinėjusi Vyriausybės programoje įtvirtintus tautinių bendrijų klausimus, pateikė savo siūlymus bei rekomendacijas. Dabar vienas svarbiausių darbų – parengti Tautinių mažumų politikos plėtros 2015–2021 metų strategiją. Šios strategijos tikslas yra sukurti darnią aplinką sklandžiam tautinių mažumų integravimuisi į Lietuvos visuomenę, padėti išsaugoti jų tapatumą ir garantuoti tautinių santykių darną valstybėje.

Greitu laiku turi būti parengti du svarbūs įstatymų projektai. Iki gegužės 1 dienos – Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektas. „Nelietuviškų vardų ir pavardžių rašyba yra aktualus, diskusijas keliantis klausimas, nes nemažai mūsų žmonių sudaro mišrias santuokas, tokiose šeimose gimė ir gimsta šimtai vaikų“, – sako Vyriausybės vadovas.

Tautinių mažumų įstatymo projektas reglamentuos tautinėms mažumoms priklausančių asmenų teises ir pareigas.

„Demokratinės valstybės pareiga – sudaryti kuo palankesnę aplinką skleistis tautinių mažumų kultūros potencialui ir jų nacionalinės kalbos gyvybingumui bei išlikimui, – pabrėžia Ministras Pirmininkas A. Butkevičius. – Mūsų piliečiams, tautinių mažumų atstovams, yra sudarytos visos sąlygos gerai išmokti valstybinę lietuvių kalbą, kuri padeda įveikti kalbinę atskirtį ir integruotis į visuomenę. Raginu atidėti į šalį niekuo nepagrįstas baimes, labiau pasitikėti vieni kitais, siūlyti mus vienijančias, o ne skiriančias idėjas.“