Lietuvoje

2017.03.14 14:22

R. Valentukevičius atleistas iš VTEK vadovo ir nario pareigų

ELTA 2017.03.14 14:22

Seimas atleido Romą Valentukevičių iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) nario ir šios komisijos pirmininko pareigų jam atsistatydinus. Jis pareigų neteks nuo šių metų kovo 20 d. 

Tokį sprendimą Seimas priėmė, vadovaudamasis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymu ir tenkindamas VTEK pirmininko Romo Valentukevičiaus atsistatydinimo pareiškimą.

Už nutarimą dėl R. Valentukevičiaus atleidimo antradienį balsavo 99 Seimo nariai, niekas nebuvo prieš, 1 parlamentaras susilaikė.

Pristatydamas nutarimo projektą Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis aiškino, kodėl komisija prarado jo pasitikėjimą. „Galėtume vadinti ją „švaros“ komisija, o mes ja nustojome tikėti, todėl permainos turėtų būti įgyvendintos“, – sakė V. Pranckietis. Parlamento vadovas pritaria daugelio Seimo narių nuomonei, kad reikėtų peržiūrėti VTEK sudarymo tvarką, kad ji nebūtų politizuota.

Tai, kad VTEK turėtų būti depolitizuota ir efektyviau veiktų, pageidavo ir Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė. „Tikiuosi, kad komisija ateityje pagerins savo reputaciją“, – sakė A. Bilotaitė.

Seimo narys Vytautas Juozapaitis pagyrė R. Valentukevičiaus pasitraukimą. „R. Valentukevičius garbingai pasitraukė iš pareigų. Tikiuosi, kad ir kiti su reputacija susipykę Lietuvos pareigūnai padarys tą patį“, – sakė V. Juozapaitis.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) – kolegiali priežiūros institucija, įsteigta Seimo ir jam atskaitinga. VTEK sudaroma iš 5 narių. Jie skiriami iš nepriekaištingos reputacijos, aukštąjį universitetinį išsilavinimą turinčių Lietuvos Respublikos piliečių.

VTEK narys yra valstybės pareigūnas, VTEK nario kadencijos laikas – 5 metai. Tas pats asmuo VTEK nariu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. VTEK pirmininkas ir nariai, eidami tarnybines pareigas, yra nepriklausomi ir vadovaujasi tik įstatymais.

Po vieną VTEK narį Seimui teikia prezidentas, Seimo pirmininkas, ministras pirmininkas, Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, Savivaldybių asociacijos prezidentas.

VTEK sudėtį tvirtina Seimas. Pirmininką iš VTEK narių Seimo pirmininko teikimu skiria Seimas. Asmuo, paskirtas VTEK nariu, prieš pradėdamas eiti pareigas, prisiekia Lietuvos valstybei. Priesaiką priima Seimo pirmininkas Seimo posėdyje.