Lietuvoje

2017.03.13 15:37

R. Žemaitaitis siūlo svarstyti mirties bausmės grąžinimą

ELTA 2017.03.13 15:37

Seimo narys Remigijus Žemaitaitis išsiuntė oficialų kreipimąsi Europos Komisijos pirmininkui Jeanui-Claude`ui Junckeriui ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkui Donaldui Tuskui dėl teisinių galimybių grąžinti mirties bausmę Lietuvoje. 

Parlamentaras pažymėjo, kad 1998 metų pabaigoje Lietuvoje buvo panaikinta mirties bausmė, nes Konstitucinis Teismas pasisakė, jog Pagrindiniame šalies įstatyme, garantuojančiame žmogaus teisę gyventi, nėra prielaidų taikyti tokią bausmę. „Kadangi mirties bausmės uždraudimas – būtina sąlyga narystei Europos Taryboje bei Europos Sąjungoje, tai mirties bausmės restitucija, atgaivinimas galimas tik Europos lygiu. Tik panaikinus ar atsisakius šių įsipareigojimų Europos lygiu, galima būtų kalbėti apie galimybę nacionaliniu lygiu atkurti mirties bausmę“, – sako Seimo narys R. Žemaitaitis.

Jis pabrėžė, kad tokia sankcija turi būti numatyta, nes tai dalinė atgrasymo priemonė daryti tokius nusikaltimus, nors jos buvimas paveiktų galimai tik 30 proc. tokių nusikaltėlių. Šiuo metu mūsų visuomenės saugumui ir demokratijai yra reali grėsmė ne tik dėl tokių nusikaltimų, bet ir terorizmo. Todėl, Seimo nario nuomone, kaip ir 1998 metais, ir dabar tokia sankcija turi būti.

„Nors visi pagrindai mirties bausmei atkurti yra, bet reikia politinės valios tai padaryti. Ar tai reikia daryti, yra tarptautinio bendradarbiavimo klausimas ir vertybinių diskusijų reikalas. Visgi būtina turėti omeny, kad visuomenės nuomonė yra palanki mirties bausmei, ir tai turėtų būti esminis argumentas, kurio negali ignoruoti politikai nei Lietuvoje, nei užsienyje“, – sako parlamentaras.

Jo teigimu, pirmiausia reikia suvienyti visų valstybių žmones, kurie nori ginti pamatines žmogaus teises, o ne nusikaltėlių teises. „Reikėtų iškelti tokias diskusijas visuomenėje, o kartu ir tarp politikų, kad jie, užuot žmones vedę į pražūtingą liberalizmo, kalinių teisių ir kaltinamųjų teisių gynimą, pradėtų realiai ginti visuomenę nuo tokių niekšų. Visiškai palaikau Prancūzijos prezidento Nicolas Sarkozy vykdytą deportavimo politiką – išsiuntimo planą į Rumuniją. Lietuva ir kitos ES valstybės narės turi kuo greičiau paruošti teisės aktus, kad tokie žmonės neturėtų teisės gauti valstybės pilietybės“, – sako politikas.

Jo nuomone, jau laikas kelti klausimą, kaip reikia elgtis su Lietuvoje gyvenančias romais, kurie nelinkę integruotis į mūsų visuomenę, o tik parazituoja mūsų valstybės sąskaita, ir tai sukelia problemas mums, mūsų visuomenei ir jos interesams.

„Ar Lietuvai nereikia pakartoti N. Sarkozy vykdytos reformos, kuri padėjo romams pasiekti savo namus Rumunijoje? Mirties bausmė nėra panaikinta negrįžtamai. Pasikeitus vertybinėms nuostatoms, teisinei doktrinai ir teisinių gėrių interpretavimui, mirties bausmė be vargo gali būti grąžinta į bausmių sistemą“, – pažymėjo R. Žemaitaitis.