Lietuvoje

2017.03.10 10:46

Seimas renkasi į pavasario sesiją

ELTA 2017.03.10 10:46

Seimas tradiciškai, kaip numato Konstitucija, kovo 10-ąją pradeda Seimo pavasario sesiją. 

Jos darbų programoje - daugiau kaip 420 teisės aktų projektų (be lydimųjų). vyriausybė į sesijos darbų programą pasiūlė įrašyti 137, prezidentė Dalia Grybauskaitė – 10, Seimo nariai (frakcijos) – apie 200 įstatymų projektų. Be to, sesijoje bus išklausytas šalies vadovės metinis pranešimas, vyriausybės metinė veiklos ataskaita.

Pirmajame posėdyje pavasario sesijos darbus pristatys Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, vyriausybės teikiamus įstatymų projektus - ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Po sesijos darbų programos, kuri sudaroma atsižvelgiant į vyriausybės, Seimo komitetų, frakcijų bei Seimo narių pasiūlymus, pateikimo projekto svarstymas vyks Seimo komitetuose ir frakcijose.

Pasak Seimo pirmininko V. Pranckiečio, politikų planai ambicingi, todėl pavasario sesija bus įtempta, reikalaujanti susitelkimo ir atsakomybės. Ypač daug dėmesio bus skiriama pokyčiams, siekiant skaidrumo ir efektyvumo. Bus svarstomas Seimo narių skaičiaus, jų atostogų reglamentavimo klausimas, bus siekiama depolitizuoti Vyriausiąją rinkimų ir Vyriausiąją tarnybinės etikos komisijas.

Sesijoje Seimas didelį dėmesį planuoja skirti socialinės apsaugos ir sveikatos sričių klausimams. Numatoma svarstyti Darbo kodeksą, sudaryti prielaidas vaistų kainų mažėjimui.

Seimas sieks įtvirtinti kompleksines alkoholio prieinamumo ir vartojimo mažinimo priemones, t. y. įteisinti Lietuvoje specializuotas alkoholinių gėrimų parduotuves, apriboti alkoholio reklamą mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose, uždrausti parduoti alkoholinius gėrimus asmenims, jaunesniems kaip 20 metų, trumpinti alkoholio pardavimo laiką, padidinti akcizų tarifus iki 20 proc. visoms alkoholinių gėrimų grupėms ir kt.

Taip pat planuojama padėti teisinius pagrindus urėdijų reformai. Šiuo metu veikiančias 42 valstybės įmones miškų urėdijas ketinama sujungti į vieną valstybės įmonę „Lietuvos valstybiniai miškai“. 

Laukiama pokyčių ir švietimo srityje, pvz., planuojama paankstinti vaiko mokymąsi pagal bendrojo ugdymo programas, t. y. pradinį ugdymą pradėti nuo 6 metų.

Pagal Seimo valdybos patvirtintą posėdžių grafiką sesijos metu, nuo kovo 10 d. iki birželio 30 d., planuojama surengti daugiau kaip 50 posėdžių.