Lietuvoje

2017.03.06 07:40

Rengiama visos dienos mokyklos koncepcija

Rengiama visos dienos mokyklos koncepcija. Vyriausybės programos priemonių planuose numatyta sukurti galimybių moksleiviams, ypač regionuose, likti mokykloje ir po pamokų bei čia įsitraukti į neformalaus ugdymo veiklas.

Visos dienos mokyklos tikslas – mažinti socialinę atskirtį, moksleiviams sudarant sąlygas mokykloje likti ir po pamokų: čia ruošti namų darbus, lankyti būrelius bei įsitraukti į kitas veiklas.

Anot šveitimo ministrės Jurgitos Petrauskienės, moksleivių užimtumo organizavimas visą dieną ypač aktualus socialiai jautrių šeimų vaikams. 

Pagal vyriausybės programos priemonių planą, numatoma, kad visos dienos mokyklos veiklą pradės kitų metų pavasarį.

Šiuo metu tokią koncepciją įgyvendina nedidelė dalis ugdymo įstaigų. Jas lanko 2 proc. moksleivių. Bus siekiama, kad iki 2020 metų šis skaičius išaugtų iki 20 proc.