Lietuvoje

2017.02.17 08:56

Keturias tarnybines nuobaudas turintį V. Šmigelską poste laiko teismai

Liepa Želnienė, 15min.lt2017.02.17 08:56

Jei gerai išmanai teisines subtilybes, net keturios tarnybinės nuobaudos ir pradėtas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos tyrimas – ne priežastis netekti darbo valstybės tarnyboje. Tai savo pavyzdžiu rodo Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktorius Virginijus Šmigelskas. Jį atleisti norėjo dar Kęstutis Trečiokas, nepasitikėjimą reiškia ir naujasis aplinkos ministras Kęstutis Navickas, tačiau visas nuobaudas V.Šmigelskas skundžia teismams. Anot jo, visi priekaištai – tik bandymas ieškoti priekabių ir su juo susidoroti.

V. Šmigelskas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus pareigas pradėjo eiti 2015 m. gegužę, laimėjęs Aplinkos ministerijos skelbtą konkursą, kuriame turėjo keturis konkurentus.

Nepraėjus nė pusmečiui nuo jo darbo šiose pareigose pradžios – 2015 spalio 2 dieną – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) gavo pranešimą dėl galimų pažeidimų.

VTEK nurodo, kad anoniminį kreipimąsi komisijai persiuntė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyrius. Spalio 7 d. posėdyje VTEK nusprendė pradėti tyrimą dėl pranešime minimų aplinkybių, jog V.Šmigelskas darbo ir nedarbo metu galimai sistemingai naudojasi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais. Taip pat pranešime buvo minima aplinkybė, jog jis į darbą priėmė jam galimai artimo asmens šeimos narį. Tuo pagrindu taip pat buvo pradėtas tyrimas.

Tačiau tyrimo VTEK taip ir nebaigė. Tų pačių metų gruodžio 16 d. šis tyrimas buvo sustabdytas iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų ar įstaigų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika – iki kol Aplinkos ministerija atliks V.Šmigelsko galimai padaryto tarnybinio nusižengimo, susijusio su LAAIF tarnybinių automobilių naudojimu ne tarnybos reikmėms, tyrimą.
 
Nors tarnybinį tyrimą Aplinkos ministerija pradėjo tik dėl tarnybinio automobilio naudojimo, VTEK nesiaiškino ir galimo V. Šmigelsko mylimosios sūnaus įdarbinimo. „Tyrimas dėl p. Virginijaus Šmigelsko elgesio buvo pradėtas dėl abiejų aplinkybių vienu metu (dėl galimo tarnybinio transporto naudojimo asmeninėms reikmėms ir galimai artimo asmens šeimos nario įdarbinimo). Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato galimybę stabdyti tyrimą, o ne jo dalį. Taigi Komisija priėmė sprendimą stabdyti tyrimą“, – 15min nurodė VTEK atstovė žiniasklaidai Eglė Ivanauskaitė.

Keturios nuobaudos – nulis pasekmių?

Aplinkos ministerijos 15min pateiktais duomenimis, V. Šmigelskui per praėjusius metus buvo skirtos keturios tarnybinės nuobaudos.

Po pirmojo tyrimo 2016 m. vasario 1 dieną aplinkos ministro K.Trečioko įsakymu V. Šmigelskui paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba.

Nusižengimas padarytas V. Šmigelskui išvykus į komandiruotes atlikti Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) lėšomis finansuojamų investicijų projektų patikras rezultatų neįforminant objektų patikros ataskaitose ir aplaidžiai pildant kelionės lapus.

V. Šmigelskas Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė skundą dėl šios tarnybinės nuobaudos panaikinimo. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016-10-20 sprendimu skundą dėl tarnybinės nuobaudos panaikinimo atmetė. Dėl šio teismo sprendimo V. Šmigelskas pateikė apeliacinį skundą, byla apeliacine tvarka nagrinėjama Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

2016 m. kovo 29 dieną aplinkos ministro K.Trečioko įsakymu V. Šmigelskui paskirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas.

Nusižengimas padarytas, kai V. Šmigelskas savavališkai be Aplinkos ministerijos vadovybės leidimo, tarnybiniu automobiliu išvyko į šventinius renginius, kelionės lapuose nurodė tikrovės neatitinkančią informaciją. V.Šmigelskas Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė skundą dėl šios tarnybinės nuobaudos panaikinimo. Bylos nagrinėjimas Vilniaus apygardos administraciniame teisme sustabdytas, kol įsiteisės sprendimas dėl aplinkos ministro 2016-02-01 įsakymu skirtos tarnybinės nuobaudos.

2016 m. kovo 30 dieną įsakymu V.Šmigelskui paskirta dar viena tarnybinė nuobauda – pastaba.

Nusižengimas padarytas, kai V. Šmigelskas LAAIF raštu aplinkos ministrui pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją (LAAIF įsakymais netvirtinti LAAIF skyrių nuostatai ir pareigybių aprašymai), t.y. priimti įsakymai, nurodant, kad tvirtinami LAAIF skyrių nuostatai ir pareigybių aprašymai, tačiau minėti dokumentai faktiškai nebuvo patvirtinti; bei netinkamai, aplaidžiai organizuojant LAAIF darbą, dėl LAAIF direktoriaus veiksmų nebuvo įgyvendintas aplinkos ministro įsakymas dėl LAAIF administracijos struktūros ir struktūros schemos patvirtinimo.

V. Šmigelskas Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė skundą dėl šios tarnybinės nuobaudos panaikinimo. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016-06-10 sprendimu skundą dėl tarnybinės nuobaudos panaikinimo atmetė. Dėl šio teismo sprendimo V.Šmigelskas pateikė apeliacinį skundą, byla apeliacine tvarka nagrinėjama Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

Ir galiausiai naujasis aplinkos ministras K.Navickas 2016 m. gruodžio 30 dieną įsakymu V.Šmigelskui paskyrė ketvirtą tarnybinę nuobaudą – pastabą.

Nusižengimas padarytas, kai V.Šmigelskas netinkamai organizavo LAAIF dokumentų registravimą, ne visus gautus dokumentus registravo LAAIF dokumentų registravimo sistemoje; LAAIF liepos mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraštyje sąmoningai pateikė (patvirtino) tikrovės neatitinkančią informaciją dėl Ingos Šlikienės darbo laiko; susitarė su LAAIF darbuotoja I.Šlikiene, kad ji dirbs šventinę dieną, tačiau darbo laiko apskaitos žiniaraštyje to nenurodė; netinkamai naudojo darbo užmokesčiui skirtas lėšas, nes darbo užmokestis buvo mokamas nesilaikant teisės aktų reikalavimų. Ir šią nuobaudą, 15min žiniomis, V.Šmigelskas apskundė teismui.

K. Trečiokas norėjo, bet negalėjo atleisti

Baigdamas darbą aplinkos ministro kėdėje „tvarkietis“ K.Trečiokas prasitarė jau kurį laiką norėjęs V.Šmigelską atleisti, tačiau to jam esą neleidę įstatymai.

„Valdininką priimti į darbą nesudėtinga, bet blogai dirbantį atleisti... Aš turiu įstaigos vadovą, kuris jau tris nuobaudas turi, o aš negaliu jo atleisti“, – pernai rudenį guodėsi K.Trečiokas.

Jis pripažino, kad nuobaudos, kurių sulaukė tarnautojas, nėra labai rimtos, tačiau neslėpė nepasitenkinimo V.Šmigelsko darbu. „Aišku, tai nėra toks prasižengimas, kad atėjo girtas ar padarė pravaikštą ir panašiai. Tada yra paprasčiau. Tačiau, kai žmogus pastoviai nevykdo kažkokių užduočių, kažkas vėluoja, ne tam skiria prioritetus, ką nori ministerija, tai nėra gerai. Arba tarnybiniu transportu pasinaudoja netinkamai. Po to reikia daryti tyrimus“, – kalbėjo K.Trečiokas.

Nepasitiki ir naujas ministras

Prie ministerijos vairo pernai gruodį stojęs Kęstutis Navickas taip pat neslepia LAAIF direktoriumi nepasitikintis. Jis tikina, kad kliūva ne tik V.Šmigelsko surinktos tarnybinės nuobaudos, bet ir darbo organizavimas. „Aš manau, kad šiuo konkrečiai atveju, tai nėra tik smulkūs pažeidimai, bet pati institucija dirba netinkamai, yra vėluojama priimti sprendimus, pateikti sprendimus dėl projektų finansavimo, yra kokybės problemų. Aš manau, kad vadovas netinkamai vadovauja“, – teigė ministras.

Tačiau jis pripažino, kad įstatymai V.Šmigelską gina ir jį atleisti šiuo metu neįmanoma. „Mes esame įkaitai tos pačios situacijos. Tai vyksta ne tik mūsų ministerijai pavaldžiose institucijose, bet ir kitoms ministerijoms. Tą bendrą lauką žino ir Vyriausybės kanceliarija, ir Vidaus reikalų ministerija. Yra siekis, kad keistųsi Valstybės tarnybos įstatymas ir kad tokiais atvejais rankos sprendimams būtų suteiktos, kad ministras būtų įgalintas priimti sprendimus. Kol kas apsaugos instrumentas yra ne darbdavio naudai, ir ne visuomenės naudai. Jei institucija dirba netinkamai, direktorius yra gavęs nuobaudas, bet sprendimo atleisti priimti negalima, nes jį gina įstatymai“, – kalbėjo K.Navickas.

Pasak jo, ministerijoms pavaldžių įstaigų vadovai turėtų trauktis vos praranda ministro pasitikėjimą.

„Vadovai, praradę ministro pasitikėjimą, turėtų trauktis. Kita vertus, gali būti ir susidorojimo, todėl gal turėtų būti tarpinis instrumentas, kokia nors stebėtojų taryba, kuri galėtų atskirti, ar yra tik asmeninė antipatija, korupcinis siekis, o kiek tai yra objektyvus siekis skatinti įstaigas dirbti efektyviau. Turi būti saugikliai, bet negali būti ginami vien valdininkai“, – sako K.Navickas.

V. Šmigelskas: „Su manimi norėjo susidoroti“

Pats V.Šmigelskas tikino, kad naujojo ministro kritika jam labai netikėta. Esą dar visai neseniai, sausio 30 dieną, kiek trumpiau nei pusvalandį praleidęs su K.Navicku jis nesulaukė nei priekaištų, nei klausimų dėl gausybės tarnybinių nuobaudų.

„Mane, švelniai tariant, nustebino šitas dalykas. Esu lengvai suglumęs, nes mes susitikę buvom tik vieną kartą su gerbiamu ministru ir susitikimas buvo labai gražus, labai dalykiškas. Aš pateikiau ataskaitą praėjusių metų, aptarėme dabartinę situaciją ir pasakiau, kokios yra grėsmės, kokia strategija numatoma. Neišgirdau iš ministro jokių priekaištų. Priešingai, jis priėmė labai šiltai ir dalykiškai“, – teigė V.Šmigelskas.

Pasak jo, ministras per susitikimą buvo geros nuotaikos ir nepasakė nė vieno priekaišto. „Aš išėjau labai patenkintas, buvau labai šiltai ir dalykiškai ministro priimtas. Apie nuobaudas mes nekalbėjome. Manau, kad mums reiktų apie jas pakalbėti. Apie jas mes šiek tiek kalbėjome su viceministru ponu Mindaugu Gudu, tai aš jo paklausiau, ar jis turi kokių nors pretenzijų dėl mano darbo. Jis sakė, kad ne. Aš tada klausiau, kas kliūva, o jis atsakė, kad įsisenėjusios nuobaudos. Aš paaiškinau, kad tos nuobaudos buvo tikslu susidoroti pučiamos iš nieko. Jei žmogus turi keturias nuobaudas, tai jis turi būti seniai atleistas, tam turi būti labai labai rimtas pagrindas“, – teigė fondo vadovas. Apie savo nuobaudas noriai V.Šmigelskas pasakojo ir 15min. Jis pabrėžė, kad dvejus metus iš eilės jo darbas buvo vertinamas tik gerai, o visos jam skirtos nuobaudos esą tik buvusios valdžios kerštas už nesutikimą įsivelti į korupcinę veiklą.

„Visos tos nuobaudos yra sukurtos iš nieko. Pirma nuobauda yra duota man už tai, kad aš neva neteisėtai naudojausi valstybiniu transportu ir nuvažiavau 47 km per daug, nors komandiruotė mano buvo maršrutu Vilnius – Plungė -Telšiai – Mažeikiai – Palanga – Klaipėda – Vilnius. Dvi paras buvau komandiruotėje ir atseit nuvažiavau 47 km per daug. Galbūt, net nežinau, pagal ką ten matuojama. Aš nelabai gal teisingą kelią pasirinkau Kretingos rajone, kur buvo kelio remontas ir man teko 20 km apvažiuoti, gal ir Klaipėdos mieste ne patį racionaliausią kelią pasirinkau. Tokiu atveju galima išsikviesti, ūkiškai pasikalbėti, pabarti, o ne skirti nuobaudą. Tada dar nesupratau, kas čia vyksta“, – pasakojo V.Šmigelskas.

Antrą kartą jis jau gavo griežtą papeikimą. Ir tąkart istorija buvo susijusi su Druskininkais, kurių mero „zadanijos“ „tvarkiečiui“ ministrui K.Trečiokas pernai vos nesibaigė išvertimu iš posto per interpeliaciją. „Mes finansavome iš dalies to kelto įrengimą Druskininkuose ir ministras man liepė ten važiuoti, atstovauti ir LAAIF, ir ministerijai, perduoti linkėjimus sakant kalbą. O po to buvau apkaltintas, kad nebuvau Druskininkuose ar kad išvažiavau savavališkai. Aš ne savavališkai išvažiavau, aš gavau tuometinio viceministro Algirdo Genevičiaus štampelį lapkričio 26 dienos, kokia yra normali praktika, ir 27-28 dienomis buvau komandiruotėje. Sakiau kalbą, dalyvavau visoje oficialioje dalyje, nakvojau Druskininkų viešbutyje už savo lėšas, o kitą dieną, taupydamas įstaigos lėšas, aš aplankiau objektą pakeliui, Liškiavos vienuolyną garsųjį“, – teigė LAAIF vadovas.

Pasak jo, Liškiavos klebonas Jonas Cikana ir žodžiu, ir raštu yra patvirtinęs V.Šmigelsko apsilankymą. Trečią kartą V.Šmigelskas aiškinosi buvęs nubaustas pastaba už reformą, kurią neva pavedė daryti, o „paskui sugriovė“ pats ministras K.Trečiokas. Ketvirta pastaba esą skirta „visiškai iš oro“ dėl to, kad darbuotoja atėjo į darbą šeštadienį arba lieka po darbo, bet negauna papildomo apmokėjimo už viršvalandžius. „Kad žmonės pasilieka darbe ilgiau, taip buvo iki manęs, taip bus visada. Tokie yra krūviai, čia retas, kuris nelieka po darbo padirbti. Juk žmonės turi nuo 50 iki 200 projektų“, – aiškino fondo vadovas. V.Šmigelskas neneigia, kad skunde VTEK pateikta teisinga informacija – fonde dirba jo mylimosios sūnus, tačiau jis pabrėžia, kad jam jis – jokia giminė. „Tai nėra man artimas žmogus. Ir priešingai, man buvo padaryta didžiulė žala mano tikrai artimuose santykiuose, buvo pakenkta mano santykiams su man artimu žmogumi, su kuriuo aš turiu tuos santykius, kuriuos jūs bandote įvardinti, su kuriuo esu paėmęs kartu paskolą, turime bendros ūkinės veiklos įsipareigojimų. Tai šis žmogus man artimas, o šiuo atveju tai vėlgi – bandymas susidoroti, faktai neatitinkantys tikrovės“, – aiškino LAAIF vadovas. Tiesa, savo artimų santykių ir bendros paskolos V.Šmigelskas nedeklaruoja. VTEK pateiktose interesų deklaracijoje jis nenurodo ir paskolą ėmęs ne vienas.

Buvusią ministerijos vadovybę pridavė prokurorams?

V.Šmigelskas įsitikinęs, kad visos nuobaudos buvo laužiamos iš piršto tik dėl to, kad jis nesutikęs vykdyti korupcinių buvusios ministerijos vadovybės nurodymų.

„Spaudė buvusioji valdžia. Ir aš kelis kartus vykdyti tokius veiksmus, kurie, mano supratimu, prasilenkia su teise ir teisingumu arba, kitaip tariant, aš atsisakiau dalyvauti nusikalstamoje veikoje ir daryti tuos dalykus, kurie niekaip netinkami yra. Už tai, kad aš nepaklusau kai kuriems galimai nusikalstamą pobūdį turintiems veiksmams, po to buvo bandoma susidoroti“, – aiškina V.Šmigelskas. Jis tikino, kad vos patyręs spaudimą iškart kreipęsis į Saulių Skvernelį, į teisininkus, Seimo pareigūnus, Generalinę prokuratūrą. Pasak jo, projektų, dėl kurių jam darytas spaudimas, buvo ne vienas, tačiau jų atskleisti V.Šmigelskas sako kol kas negalintis, nes tikisi, kad Generalinė prokuratūra ateityje atsakys į visus klausimus. LAAIF vadovas užsiminė, kad spaudimą patyrė ne tik iš ministro, viceministro ar patarėjų, bet ir ministerijos administracijos tarnautojų, teisininkų, personalo ir kontrolės skyrių darbuotojų.

„Tai yra atskiros formuluotės, tai yra veikiant grupėje ir jie daro belekokius negarbingus žingsnius bandydami įtikinti ir viceministrą, ir dabartinį viceministrą, ir ministrą visaip pildami purvą ant manęs. Galiu atsakingai ir ramiai pasakyti, kad šitai jiems nepavyks, nes faktinių ir teisinių aplinkybių visuma aiškiai rodo jų nenaudai arba mano naudai. Mane galima atleisti, su manimi galima susidoroti, bet su žurnalistų ir profesionalių teisininkų pagalba mes tą tiesą anksčiau ar vėliau įrodysime“, – įsitikinęs V.Šmigelskas. Pirmą kartą pasiūlymą rašyti atsistatydinimo pareiškimą jis sako išgirdęs pernai sausį iš viceministro A.Genevičiaus. „Jis ultimatyviai sakė: „rytoj iki vakaro“, paskui „iki kitos dienos“, po to „iki vakaro“, paskui „iki pirmadienio“. Savaitę buvo žiaurus spaudimas su keiksmais ir trankymu kumščiu į stalą. Pavyko atsilaikyti, aš neatsistatydinau, bet po to įsijungė traiškymo mašina su pačiais nepadoriausiais elementais ir ministerijos tarnautojai dalyvavo šiame purviname žaidime, todėl jiems dabar labai nepatogu ir jie toliau mane skundžia ir juodina naujai valdžiai, apie kurią esu puikios nuomonės“, – sako LAAIF vadovas. Tiesa, norėdamas išvengti naujų nuobaudų V.Šmigelskas šiuo metu pripažįsta išvis nesinaudojantis tarnybiniu transportu, nes mano, kad nėra logiška bet kurios įstaigos vadovui baimintis pakeliui į darbą ar iš jo sustoti parduotuvėje ar prie tėvo kapo.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.