Lietuvoje

2013.04.24 09:04

Naujasis Vilniaus arkivyskupas pradėjo eiti pareigas (nuotraukos)

Vilniaus arkikatedroje bazilikoje įvyko iškilmingos naujojo arkivyskupo Gintaro Grušo ingreso – įžengimo į arkikatedrą – Mišios. Naujasis ganytojas sakė pasirinkęs šūkį – malonė, gailestingumas ir ramybė.

Vilniaus arkikatedroje bazilikoje įvyko iškilmingos naujojo arkivyskupo Gintaro Grušo ingreso – įžengimo į arkikatedrą – Mišios. Naujasis ganytojas sakė pasirinkęs šūkį – malonė, gailestingumas ir ramybė.

Į savo katedrą antradienį įžengęs G. Grušas – keturiasdešimt trečiasis Vilniaus arkivyskupas ordinaras. Pirmasis Vilniaus vyskupijos vadovas – Andriejus I – savo pareigas pradėjo eiti prieš daugiau kaip 600 metų – 1388-ųjų vasarą, kai Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę valdė Jogaila.

Iškilmingose ingreso, reiškiančio vyskupo įžengimą į savo sostą, Mišiose dalyvavo šalies vadovė Dalia Grybauskaitė, kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus, kiti politikai, stačiatikių, liuteronų dvasininkai.

Visiems susirinkusiems parodyta ir perskaityta popiežiaus Pranciškaus pasirašyta bulė, kuria G. Grušas paskirtas.

Naujasis Vilniaus arkivyskupas metropolitas pasodintas į sostą, kuriame sėdėjo ir jo pirmtakai. Kardinolas Audrys Juozas Bačkis perdavė pastoralą, t.y., vyskupo lazdą – gerojo ganytojo ženklą, primenantį pareigą tarnauti jam patikėtiems žmonėms.

Vilniaus arkivyskupijos kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai pareiškė pagarbą, klusnumą ir ištikimybę naujajam ganytojui.

„Tautai veržiantis į savarankišką būtį mes jau patyrėme, kad valstybės laisvė priklauso ne tik nuo Nepriklausomybės paskelbimo, bet ir nuo kiekvieno piliečio kaip laisvo asmens susivokimo bei apsisprendimo. Idant turėtume dvasinę laisvę, būtina nuolat gyventi Prisikėlusio Kristaus malonėje ir vienybėje su Juo žengti mūsų bendros kelionės tikslo link. [...]

Kai žvalgomės pažeme, tai galvojame tik apie kasdienio gyvenimo sunkumus, tarpusavio ginčus, susitelkiame į pjautynes vieni su kitais žemiškajame lygmenyje regėdami aibę priešų. Tačiau tikrieji mūsų priešai visai kiti – tikroji kova vyksta dvasiniame lygmenyje su nuodėme ir demonais, kurie naudojasi mūsų silpnumais ir ydoms, kad nesigręžtume į viršų, į Dangų, iš kur ateina pagalba“, – kalbėjo G. Grušas.

Homiliją naujasis ganytojas pabaigė lenkiškai. Trumpai į susirinkusiuosius kreipėsi ir anglų kalba.

52 metų dvasininkas gimė Vašingtone, lietuvių išeivių šeimoje. Baigė matematiką ir informatiką Los Andželo universitete, dirbo IBM korporacijoje. Dvasines studijas pradėjo pranciškonų universitete Ohajuje, vėliau Romoje įgijo bažnytinės teisės daktaro laipsnį. 1992-aisiais Audrio Juozo Bačkio kvietimu atvyko į Lietuvą ir buvo vienas iš pagrindinių popiežiaus Jono Pauliaus II kelionės į Lietuvą organizatorių.