Lietuvoje

2013.04.24 09:11

Ampulėse cheminio ginklo nebuvo

Antradienį pavakare nustatyta, kad ampulėse, dėl kurių buvo nutrauktas Biržų savivaldybės darbas, buvo ne cheminis ginklas ipritas, o reagentas ipritui identifikuoti.

Antradienį pavakare nustatyta, kad ampulėse, dėl kurių buvo nutrauktas Biržų savivaldybės darbas, buvo ne cheminis ginklas ipritas, o reagentas ipritui identifikuoti.

Biržų savivaldybė ant kojų buvo sukelta netrukus po pietų. Rajono gyventojui atnešus šešias ampules su užrašu ipritas ir palikus jas civilinės saugos darbuotojai, per 60 tarnautojų nedelsiant evakuoti.

Pasak policijos pareigūnų, dėžutę su ampulėmis, ant kurių rusiškai užrašyta „iprit“, Vabalninko gyventojai rado miestelio pakraštyje esančioje alėjoje. Kadangi šios dujos yra mirtinai pavojingas cheminis ginklas, ugniagesiai paskelbė pavojaus padėtį.

Vakarop nustatyta, kad ampulėse ne ipritas, o reagentas ipritui identifikuoti. Pačiose kapsulėse iprito nėra ir pavojaus žmonių sveikatai bei aplinkai jos nekelia.