Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Rusijos ir Baltarusijos kariškiai virš Lietuvos atliks stebėjimo skrydį

ELTA 2015.09.08 13:45

Balandžio 24-27 dienomis Lietuvoje lankysis Atvirosios oro erdvės sutarties Rusijos ir Baltarusijos stebėtojų grupė, kuri virš Lietuvos teritorijos Rusijos Federacijos žvalgybiniu orlaiviu „An-30 B“ atliks stebėjimo skrydį.  

Balandžio 24-27 dienomis Lietuvoje lankysis Atvirosios oro erdvės sutarties Rusijos ir Baltarusijos stebėtojų grupė, kuri virš Lietuvos teritorijos Rusijos Federacijos žvalgybiniu orlaiviu „An-30 B“ atliks stebėjimo skrydį.

Skrydis vyks iš Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos bazės Šiauliuose.

Pagal sutartyje numatytas procedūras kartu su Rusijos ir Baltarusijos inspektoriais skrydyje dalyvaus ir grupė Lietuvos kariuomenės stebėtojų.

„Pagal nustatytus parametrus jie registruos, ar nepažeidžiamas skrydžio maršrutas, ar laikomasi tokiam skrydžiui nustatytų taisyklių“, – sakė Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos bazės Skrydžių saugos skyriaus viršininkas majoras Gintautas Slovikas.

Stebėjimo skrydžio tikslas – patikrinti, kaip laikomasi galiojančių ginkluotės kontrolės susitarimų.

Pastarąjį kartą skrydį virš Lietuvos teritorijos Rusijos ir Baltarusijos inspektorių grupė atliko praėjusių metų balandį.

Tokie skrydžiai atliekami visose prie Atviros oro erdvės sutarties prisijungusiose Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) šalyse. Lietuvos karininkai taip pat dalyvauja tokiuose skrydžiuose kaimyninėse ir kitose užsienio šalyse.

Atvirosios oro erdvės sutartis, kurią Seimas ratifikavo 2004 m., reglamentuoja prie jo prisijungusių valstybių žvalgomuosius skrydžius virš kitų sutarties šalių teritorijų. Sutartis taip pat nustato keitimosi tarp šalių informacija ir bendrų misijų vykdymo tvarką.

Pirmą kartą žvalgomasis skrydis virš Lietuvos teritorijos pagal Atvirosios oro erdvės sutartį buvo atliktas 2005 m. spalį.

Atvirosios oro erdvės sutartis sudaryta 1992 m. kovo 24 d. Suomijos sostinėje Helsinkyje. Ji įsigaliojo 2002 m. sausio 1 d. Prie sutarties yra prisijungusios daugiau nei 30 ESBO šalių.