Lietuvoje

2017.02.09 18:28

Mirė Lietuvos teisės istorikas, profesorius V. Andriulis

ELTA 2017.02.09 18:28

Eidamas 80 -uosius metus vasario 9 dieną mirė Lietuvos teisės istorikas, profesorius Vytautas Andriulis.

Vytauto Andriulio darbai suteikė galimybę visapusiškiau pažinti Lietuvos valstybės, Lietuvos teisės raidą, yra ypač reikšmingi šiuolaikinei Lietuvai. Lietuvos senosios teisės, 1918–1940 metų Lietuvos Respublikos teisės, iškiliausių mokslininkų teisininkų darbų studijos – garbinga misija, kurią Vytautas Andriulis nuosekliai vykdė.

Mokslininko, pedagogo veiklą siejo su darbu valstybės institucijose, ypač tada, kai reikėjo kurti ir stiprinti atkurtos Nepriklausomos Lietuvos Respublikos teisinius pagrindus.

Vytautas Andriulis 1963 m. baigė teisės studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete, jam suteiktas teisininko kvalifikacinis laipsnis. 1975 m. apgynė disertaciją, teisės mokslų kandidatas.

1973–1979 m. dirbo mokslinį darbą Filosofijos, sociologijos ir teisės institute.

1980–1989 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytojas.

1990–1991 m. Teisingumo ministerijos Įstatymų departamento direktoriaus pavaduotojas.

1991–1993 m. – Lietuvos Respublikos Vyriausybės patarėjas teisės klausimais.

1994–1999 m. – Teisės instituto vyresnysis mokslinis darbuotojas, direktoriaus pavaduotojas.

1995–1999 m. – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenio „Teismų praktika" vyr. redaktorius.

Nuo 1998 m. – Lietuvos teisės universiteto (dab. Mykolo Romerio universitetas) dėstytojas, profesorius.

1999–2003 m. – Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas, vėliau narys.

Vytautas Andriulis parašė daugiau kaip 70 mokslinių straipsnių, monografijoje atskleidė Trečiojo Lietuvos Statuto šeimos teisę, jos genezę trimis aspektais – santuokos teisinis reguliavimas, tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai ir globos teisiniai pagrindai.

Urna su Velionio palaikais bus pašarvota salėje prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios šeštadienį, vasario 11 d. 15 val.. Laidotuvės sekmadienį 12 val. Kairėnų kapinėse.