Lietuvoje

2017.02.02 16:05

VDA studentai eis iki galo: nenurimsime, kol katedra, kurios vedėja atleista, nepasikeis iš esmės

Vilniaus dailės akademijos (VDA) UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros studentai nerimsta. Jų netenkina rektoriaus (ne)atsakymai žiniasklaidai. Studentai žada eiti iki galo, kol į katedrą prišauks permainų vėjus.

Priminsime, jog VDA studentai kreipėsi į 15min laišku, kuriame teigė, jog jie nebegali tylėti: „Mūsų, Vilniaus dailės akademijos UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros studentų, netenkina vykdomų studijų programų kokybė.“ Studentai laiške nurodo, kad jie nesutinka ir su minėtu rektoriaus sprendimu atleisti katedros vedėją Rasą Bartkutę.

Vis dėlto jų neįtikino VDA rektoriaus prof. Audriaus Klimo teiginiai, jog studentai savo skunde praleido keletą esminių detalių. Jis tvirtino kad su studentais ir katedros dėstytojais buvo šnekėta ne kartą: „(Šnekėjo – 15min) tiek Vilniaus fakulteto, tiek Aukštųjų studijų fakulteto dekanas, tiek studijų prorektorė, tiek ir aš pats, tikintis, kad katedros dėstytojai suras bendradarbiavimo galimybių.“

Po pasirodžiusio straipsnio studentai dar kartą kreipėsi į 15min, teigdami, jog perskaičius rektoriaus komentarus, jiems tebekyla daugybė klausimų ir minčių. „Mes norime, jog visa tai būtų viešinama. Ar kada nors bus atkreiptas dėmesys į svarbiausią visų universitetų, akademijų, kolegijų ir mokyklų organą? Ar visos šios įstaigos dirba ne dėl savo mokinių, studentų? Kodėl yra meluojama ir bijoma prisiimti atsakomybę? Kodėl manipuliuojama studentais? Galbūt nenoras pašalinti tam tikrus darbuotojus yra paremtas baime?“ – retoriškai klausė studentai.

Eis iki galo

Jie tvirtino nesirengiantys atsitraukti, kol visa UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra nepasikeis iš esmės ir nebus patenkinti jų prašymai.

Studentai skundėsi, jog į jų argumentuotus prašymus esą niekas ištisus metus nekreipia dėmesio.

„Mes reikalaujame atsakyti į visus pateiktus klausimus. Mes labai prašome, kad rektorius viešai, atvirai įvardintų apie ką jis kalbėjo su studentais. Apie ką su studentais kalbėjo administracija. Norėtume, kad rektorius paviešintų pavardes tų dėstytojų, kurių elgesiu ir skundėmės. Rektoriui, kitiems administracijos darbuotojams buvo įvardinti konkretūs dėstytojai, dėl kurių kyla probleminės situacijos. Tačiau šie dėstytojai ir toliau ginami. Ar nors vieną kartą kas nors skundėsi katedros vedėja? Ar ne todėl mindžiojome administracijos kabinetų slenksčius, jog matėme, kaip viena vienintelė dėstytoja priešinasi katedros vedėjai?“ – laiške dėstė studentai.

Po rektoriaus komentarų žiniasklaidai studentai teigė nebesuvokiantys, kaip buvo atleista katedros vedėja.

„2017 01 17 dienos įsakyme rektorius „nušalina“ katedros vedėją. Mums rašytame laiške, jau rašo, kad patenkino jos prašymą išeiti iš darbo. Žurnalistams vėl sakoma, kad buvo nušalinta. Ko gali išmokyti aukštoji mokykla, jeigu aukščiausia vadovybė arba nežino, kuo remiantis atleidžia savo pavaldinius, arba sako netiesą. Mums iki šiol nėra aišku, ką rektorius vadina krizine situacija? Jeigu yra krizinė situacija, tai kaip ji kilo? Kokios tos situacijos priežastys? Kas ją sukėlė?“ – neaiškumus žėrė studentai.

Prašė psichologinės pagalbos

Rektorius, anot jų, tik mini katedros darbuotojų tarpusavio bendravimą: „Tačiau mes, studentai, matėme, kaip viena iš dėstytojų, girdint administracijai, teigia, kad „konfliktą sukėlė katedros vedėja, o ne studentai. Ji bandė manipuliuoti studentais ir dėstytojais, bet dėstytojai nepasidavė. Visas pirmas kursas žino, apie kokius konfliktus kalbama. Visas kursas konfliktavo su viena studente, prašė psichologo pagalbos, tačiau jos taip ir nesulaukė. Ta pati dėstytoja viešai, girdint studentams, meta kaltinimus, kad katedros vedėja sugriovė katedros vertybes. Ta pati dėstytoja užuot išklausiusi studentės nuogąstavimus, siūlo jai „apvalyti“ savo sielą.“

Taigi studentams kyla klausimas, kas įvardijama kaip krizinė situacija katedroje:

„Ar tai, ką galima patikrinti, kaip kad praktikos skolas ketvirto kurso studentams? Būtent tai, ką minime mes, studentai? Ar krizinė situacija yra nebaudžiamas vienos dėstytojos elgesys, kuris ir kelia diskomfortą visiems studentams? Skaitant VDA atestacinius nuostatus, akivaizdu, kad visų pirma atestacija vyksta katedroje. Taigi, tie patys dėstytojai vertina vienas kitą. Tik vėliau dokumentai keliauja į rektoriaus minimą atestacinę komisiją. Taip, atestacija yra skirta įvertinti dėstytojų kompetencijas. Dalykines. O bendražmogiškas?“

Skaitant VDA dokumentus, kaip teigia studentai, niekur nenurodyta, kas gali keisti studijų programos komitetus, todėl, pagal nutylėjimą, teikimą keisti komiteto narį ar visą komitetą, esą gali inicijuoti ir rektorius: „Tačiau vietoje to, mums atsakoma kuo remiantis jis nenori/negali to daryti. Kodėl studentams meluojama?“

Kreipėsi į advokatus

Pati R. Bartkutė 15min sakė, jog kreipėsi į advokatų kontorą dėl savo atleidimo. Dabar, anot jos, laukiama VDA atsakymo į advokato užklausą ir vėliau bus kreiptasi į darbo ginčų komisiją.

„Kaip manote, ar normalu girdint būriui žmonių, po porą valandų trukusio posėdžio, kurio metu siekiau kuo objektyviau, remiantis VDA dokumentais, atsakyti į man metamus kaltinimus (beje, ir dėl vyro įdarbinimo, nors kaip suprantate, viską galima lengvai patikrinti), viešai perskaitomas įsakymas mane nušalinti nuo vedėjavimo?“ – retoriškai klausė atleista katedros vedėja.

Ji pažymėjo, kad posėdis buvo įrašinėjamas. „Jo metu vienas vienintelis žmogus formulavo man kaltinimus, pastabas. Dauguma tylėjo. Visi žino, kad būtent ta pati viena dėstytoja ir sukėlė įtampą bei kaltino mane visu kuo“, – teigė ji.

Įtampa, pasak atleistos katedros vedėjos, kilo po jos esą elementaraus klausimo, už ką minėta dėstytoja gauna kas mėnesį atitinkamo dydžio priedą ir kodėl prieš ateinant R. Bartkutei į katedrą, jai buvo numatytas jau 500 eurų priedas. „Beje, tas didesnis, nebuvo mokamas“, – pridūrė ji.