Naujienų srautas

Lietuvoje2017.02.01 19:40

VDA studentai maištauja – sukilo prieš rektoriaus sprendimą atleisti katedros vedėją

Vilniaus dailės akademijos (VDA) UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros studentai maištauja – jie sukilo prieš rektoriaus sprendimą atleisti katedros vedėją Rasą Bartkutę.

VDA studentai kreipėsi į 15min laišku, kuriame teigė, jog jie nebegali tylėti: „Mūsų, Vilniaus dailės akademijos UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros studentų, netenkina vykdomų studijų programų kokybė“. Studentai laiške nurodo, kad jie nesutinka ir su minėtu rektoriaus sprendimu atleisti katedros vedėją.

Netenkina studijų kokybė

„Netenkina tai, kad be jokių argumentų viešai perskaitant atleidimo įsakymą, buvo atleista (kitaip tariant, išmesta) UNESCO katedros vedėja. Bandėme vizitais pas rektorių, dekanus, raštais spręsti susidariusią situaciją. Nepasiekėme nieko. Esant dabartinei situacijai visi labai bijome susilaukti visokio pobūdžio sankcijų, nukreiptų į tuos, kurie ėjome, kalbėjome, informavome, rašėme. Toliau tylėti nebegalime“, – laiške rašė studentai.

Studentai piktinasi, kad studijų programoms esą vadovauja humanitarinį išsilavinimą turintys asmenys, nors vykdomos socialinių mokslų programos.

„Katedroje nėra nė vienos aiškios tvarkos, kuri reglamentuotų mūsų praktikų, kursinių darbų, baigiamųjų darbų rengimo tvarkas (jeigu tai yra, mes apie jas nežinome, nesame informuoti). Studentų keliamos problemos neanalizuojamos. Vietoje anoniminių apklausų, kurių metu galėtume išsakyti savo asmenines nuomones, organizuojami „susitikimai“ su studijų programos komiteto pirmininke, per kuriuos, vengdami susidorojimų, negalime išsakyti savo nuomonės. Tai tik dalis pažeidimų, sietinų su studijų kokybe. Todėl labai prašome spręsti šią situaciją“, – į redakciją kreipėsi studentai.

Studentai prie laiško prisegė ir prašymo rektoriui kopiją, jo atsakymą ir jo įsakymą atleisti R. Bartkutę.

Studentų teigimu, skaitant gautą rektoriaus atsakymą, matyti, kad visur minima tik buvusios katedros vedėjos pavardė, bet esą nesutinkama spręsti nė vieno punkto, sietino su studijų kokybe.

„Rašoma, kad R. Bartkutė parašė prašymą išeiti iš darbo lapkričio 16 dieną, bet ją įsakymu pašalino po daugiau nei dviejų mėnesių. Darbo kodekse nėra numatyta, kad darbuotojo prašymas išeiti savo noru, būtų neva tenkinamas jį išmetant po dviejų mėnesių. Tekste nurodyti įstatymai minimi epizodiškai, pats rektorius teigia, kad turi galias priimti sprendimus, o vėliau jau remiasi studijų programų komitetų formavimo tvarkomis. Tampa neaišku, ar vadovo galios yra aukštesnės, už reglamentus, dokumentus“, – laiške aiškina studentai.

Skelbiant neeilinę atestaciją, anot studentų, rektorius nurodo, kad gali naudotis savo kaip vadovo teisėmis: „Kuomet kalbama apie studijų komitetų kaitą, rektoriaus kaip vadovo galių nebelieka, painiai aiškinama, kad tai turi/gali atlikti tik fakultetų tarybos. Remiantis VDA atestavimo tvarka, R.Bartkutei negali būti skelbiama neeilinė atestacija, nes ji dirba dar ne visus vienerius metus, o įsakyme dėl krizinės situacijos neeilinė atestacija paskelbta visiems katedros dėstytojams. Jau studentams pateiktame rašte, rektorius nepaaiškina išimčių ir neatsako į studentų pateiktus prašymus, sietinus su atestacija“.

Abejoja atestacijos skaidrumu

Anot studentų, to paties dokumento 5 skyrius aiškiai nurodo, kad visų pirma atestacija vykdoma padalinyje, taigi toje pačioje katedroje. Vadinasi, pasak studentų, visi atestuojami dėstytojai vertins vieni kitus. Rašte studentai abejojo ar atestacija bus skaidri.

„Esant dabartiniam rektoriaus atsakymui, jame teigiama, kad bus komisija sudaryta. Kokia komisija? Atestacinė komisija pagal VDA nuostatus iš esmės remiasi katedros nuomone ir katedros balsavimu. Nes tik „esant reikalui, pretendentas gali būti kviečiamas į komisiją“. Labai sunku įvertinti visą studentams pateiktą atsakymą, nes studentų atsakymai pateikti pakankamai šališkai (iš rektoriaus pozicijos), vienas punktas argumentuojamas aktais, dokumentais, kitoj gi vietoje teigiama, kad studentai nepateikė objektyvių įrodymų, todėl tas klausimas atmetamas kaip nesvarstytinas“, – rašė studentai.

Anot jų, visame rašte studentai neteikė objektyvių įrodymų, o savo vertinimą ir nuostatas.

Studentai praleido esmę

Anot VDA rektoriaus prof. Audriaus Klimo, studentai savo skunde praleido keletą esminių detalių.

„Doc. dr. Rasa Bartkutė buvo nušalinta nuo katedros vedėjos pareigų, bet neatleista iš VDA apskritai. Vertiname jos, kaip specialistės kompetenciją, todėl ji ir toliau dirbs katedroje. Su studentais ir katedros dėstytojais šnekėjome ne kartą, tiek Vilniaus fakulteto, tiek Aukštųjų studijų dekanas, tiek studijų prorektorė, tiek ir aš pats, tikintis, kad katedros dėstytojai suras bendradarbiavimo galimybes. Studentai teigia žiną kaip vyksta „atestacijos“, tačiau yra paskelbta neeilinė atestacija ir bus sudaryta speciali komisija dėstytojų tiek profesinei, tiek žmogiškajai kompetencijai vertinti. Studentai teisūs, pažymėdami, kad doc. dr. Rasai Bartkutei neeilinės atestacijos procedūros taikomos nebus“, – komentavo rektorius.

Tuo metu VDA Komunikacijos skyriaus vedėjas Marius Dirgėla 15min tikino, jog VDA prioritetas skiriamas studijų kokybei ir studijuojančiųjų gerovei, ir visi vadovybės veiksmai buvo ir yra nukreipti būtent į tai.

LRT yra žiniasklaidos priemonė, sertifikuota pagal tarptautinę Žurnalistikos patikimumo iniciatyvos programą

Naujausi, Skaitomiausi