Lietuvoje

2017.01.25 15:21

Dėl G. Kildišienės VTEK ėmėsi gudrybių

Dėl Seimo nario mandato atsisakiusios Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko pavaduotojos Gretos Kildišienės Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) ėmėsi gudravimo, bet vis dėlto nusprendė pradėti tyrimą ir atsakys į klausimą: privalėjo politikė deklaruoti mamos iš „Agrokoncerno" nuomotą automobilį ar neprivalėjo.

Tačiau posėdis, kuriame VTEK pirmininkas Romas Valentukevičius nusišalino, neapsėjo be ginčų ir nesusipratimų.

Pirmiausia buvo nuspręsta aptarti informaciją, susijusią su G. Kildišienės prašymu pateikti išaiškinimą dėl privačių interesų deklaravimo, kai naudojamasi artimo asmens išperkamu automobiliu.

VTEK pirmininkas R. Valentukevičius mandato atsisakiusiai Seimo narei G. Kildišienei buvo pateikęs savo išaiškinimą, kad giminaičio, tai yra G. Kildišienės mamos Vladislavos Mikalauskienės, iš „Agrokoncerno" nuomojamas automobilis neprivalėjo būti deklaruotas.

Vėliau Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis ir jo pavaduotoja G. Kildišienė šiuo išaiškinimu pasirėmė kaip VTEK išvada, nors komisija klausimo nebuvo svarsčiusi.

Komisijos nariai Gražina Imbrasienė ir Virginijus Kanapinskas tuo metu išsakė pasipiktinimą.

Kaip darbotvarkės svarstymas tapo slaptas

Trečiadienį šis klausimas buvo įtrauktas į darbotvarkę, bet darbotvarkės svarstymas tapo uždaras.

Pagal įstatymą VTEK posėdžiai turi būti atviri. Išskirtiniais atvejais motyvuotu sprendimu gali būti rengiami uždari posėdžiai, bet tik tais atvejais, kai siekiama apsaugoti žmogaus asmeninį ar šeiminį slaptumą arba kai gali būti atskleista valstybės ar tarnybos paslaptis.

BNS nuotr.

Šiuo atveju informacija su valstybės ar tarnybos paslaptimi nesusijusi, o keliamas klausimas, ar G. Kildišienė privalėjo deklaruoti mamos išsiperkamą automobilį, ar ne, neliečia žmogaus asmeninio ar šeiminio gyvenimo.

Tačiau nepaisydami šio teisės akto reikalavimo, VTEK nariai trečiadienį ėmė gudrauti: pareiškė, kad uždaro posėdžio jiems reikia aptarti darbotvarkei ir užsidarė geram pusvalandžiui.

Per šį pusvalandį vyko diskusija, o VTEK pirmininkas R. Valentukevičius nusišalino nuo klausimo svarstymo. Posėdžiui vadovauti liko komisijos narys Saulius Katuoka. Kiek vėliau žurnalistai buvo įleisti.

Tyrimą dėl G. Kildišienės pradės

„VTEK pradėjo tyrimą dėl buvusius ar dar esamos Seimo narės G. Kildišienės veiksmų, susijusių su deklaravimu. Tyrimas bus pradėtas“, – sakė S. Katuoka.

Posėdyje, kai jau žurnalistai buvo įleisti, komisijos nariai pasakė savo motyvus.

„Aš manau, kad tyrimą reikia pradėti pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 6 straipsnio, 1 dalies, 7 punktą. Šitame punkte yra nustatyta pareiga, pabrėšiu, pareiga, o ne teisė, deklaruoti artimus asmenis ar kitus žinomus asmenis arba duomenis, kurie gali kelti interesų konfliktą“, – sakė V. Kanapinskas.

R. Valentukevičius: komisija pasidavė politikų spaudimui

VTEK pirmininkas R. Valentukevičius nuo klausimo svarstymo nusišalino, bet pareiškė, kad komisija pasidavė spaudimui.

BNS nuotr.

„Komisijos nariai manė, kad mano nuomonė tuo klausimu yra išreikšta, remiantis įstatymu ir komisijos darbo reglamentu, jie sakė, kad būtų geriau nedalyvauti. Aš sutikau nedalyvauti“, – sakė R. Valentukevičius.

Paklaustas, ar, jo nuomone, reikėjo pradėti tyrimą, R. Valentukevičius aiškino, kad pagal VTEK įstatymą ir reglamentą Seimo narė kreipėsi dėl išaiškinimo. „Aš pacitavau pagal įstatymą, kad jai nebuvo aplinkybės deklaruoti šito klausimo“, – teigė pirmininkas.

„Šiuo atveju komisija, matyt, neatlaikė politikų spaudimo ir nutarė tyrimą pradėti“, – mano R. Valentukevičius.