Lietuvoje

2017.01.22 23:34

Lietuva ir Lenkija stiprins bendradarbiavimą bei spręs tautinių mažumų problemas

Pernai rudenį sukako 25 metai, kai Lietuva atnaujino diplomatinius santykius su Lenkija. Jei kas galėtų ir švęsti, anot politologų, tai verslininkai, prekybininkai, mokslo ir meno atstovai. Politiniu lygiu buvo bendradarbiaujama su pertrūkiais. Šalių užsienio reikalų ministrų susitikime viltasi stiprinti politinį bendradarbiavimą ir spręsti tautinių mažumų problemas.

Po ilgos pertraukos susitikę Lietuvos ir Lenkijos užsienio reikalų ministrai pripažįsta, kad glaudus Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimas būtinas – grėsmės iš Rusijos verčia drauge kurti bendrus karinius sąjungininkų batalionus, stiprinti gynybą ir saugumą regione. Svarbūs ir bendri transporto bei energetikos projektai.

Sukurta bendrų įmonių, turistų srautai vis intensyviau keliauja abiem kryptimis.

„Lietuva vis labiau matoma Lenkijos scenoje, koncertų scenose. Puikus pavyzdys yra istorikų bendradarbiavimas ir apvalūs stalai. Paskelbtas nacionalinės ekspedicijos Nemunu perkėlimas į Vyslą. Tai manau, kad birželio–liepos mėnesiais bus puiki proga atverti bendrus Lietuvos–Lenkijos istorijos puslapius“, – tikisi Lietuvos ambasadorius Lenkijoje Šarūnas Adomavičius.

Abi šalys supranta, kad spręsti įsisenėjusias tautinių mažumų problemas irgi teks. Tai – lenkiškų pavardžių rašyba originalo kalba, sustiprintas lietuvių kalbos mokymas.

Mūsų tautiečiai, gyvenantys Seinuose ir Punske, nepatenkinti lietuviškų mokyklų finansavimu, trūksta vadovėlių, reikalinga didesnė parama kultūros centrams bei leidybai.

Dėl geopolitinės situacijos, girdimi abiejų pusių raginimai prisiminti bendrą istoriją ir gerinti šalių politinius santykius.

„Man svarbiausia, kad po mūsų susitikimo įvyktų tai, ką sutarėme. Kad po daugelio metų pertraukos vėl pradėtų veikti švietimo ir kultūros komisija, ekspertai kalbėtųsi saugumo ir gynybos klausimais. Visa tai galima spręsti tik turint bendradarbiavimo atmosferą, kurios šiek tiek trūko ir dabar ją reikia atkurti“, – sako Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

„Gerbiama redaktore, ne iš karto misija įmanoma, nes nesu pakviestas, bet pakvietus atvyksiu“, – į klausimą, kada galima tikėtis jo vizito Lietuvoje, atsako Lenkijos užsienio reikalų ministras Witoldas Waszczykowskis.

Pasak L. Linkevičiaus, būtina atkurti šalių parlamentinės asamblėjos veiklą ir vyriausybių bendradarbiavimo tarybą.