Lietuvoje

2017.01.13 15:06

Kardinolas A. J. Bačkis: Sausio 13-ąją minime visus, kurie stojo į kovą už laisvę

ELTA2017.01.13 15:06

Sausio 13-oji mūsų atmintyje giliai įsirėžusi skaudžios netekties ir drauge – didvyriškos aukos patirtimi, iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime Seime sakė kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

Pasak jo, Sausio 13-oji primena mums, už ką žuvo arba sunkiai nukentėjo tie Lietuvos vaikai, kurių atminimą kasmet pagerbiame iškilmingais minėjimais. Už tėvynės laisvę, už savo valstybę, už šalies ateitį šie mūsų broliai ir sesuo paguldė savo galvas arba prarado sveikatą.

„Su mumis čia drauge – žuvusiųjų artimieji, kuriems ši diena visuomet yra ir bus sunkus išbandymas atmintimi. Nuoširdžiai dalijamės su jais netekties skausmu.

Atmintis įpareigoja mus ne tik gerbti prasmingai žuvusius, bet susieti atmintį su mūsų gyvenimu, saugoti ir ginti laisvę. Tik taip liks tvari krauju aplaistyta Sausio 13-osios pergalė, – sakė A. J. Bačkis. – Laisvė – ypatingas žodis visiems lietuviams: miškuose kovojusiems partizanams, Sibiro platybėse vargusiems tremtiniams, išeivijoje garsinusiems mūsų tautos istoriją ir kovojusiems už jos laisvės bylą, Sausio 13-osios naktį budėjusiems parlamente ir išėjusiems į Vilniaus gatves. Visi šie žmonės laisvės siekė priimdami tai kaip savo pareigą ir atsakomybę, kuri ne vieną jų nuvedė iki mirties“.

Anot kardinolo, atmintis beldžiasi į mūsų sąžinę klausdama kiekvieno: ką aš padariau ir ką privalau padaryti dėl savo tautos, savo valstybės? Valstybės gėris visų pirma yra teisingumas visiems ir kiekvienam. Popiežius Benediktas XVI enciklikoje „Dievas yra meilė“ mums primena, kad „teisingumas yra visos politikos tikslas ir todėl vidinis matas“. Ar tikrai tiesa ir teisingumas yra kiekvieno mūsų matas ir pasirinkimų kriterijus? Ar turime drąsos, darydami sprendimus, vadovautis tiesa ir teisingumu, o ne savo materialinės ar politinės naudos vaikymusi?

Įsitikinimas, kad elgiasi teisingai ir garbingai, vedė ir palaikė Lietuvos žmones Sausio 13-ąją. Toks įsitikinimas kėlė pavojų, net mirtiną pavojų. Visi, kurie buvo parlamente ir gatvėje, suprato šį pavojų, tačiau tikėjimas, kad yra aukštesnis teisingumas, neleido jiems pabūgti, pranoko natūralią žmogišką baimę ir savisaugą.

„Prasminga, kad Sausio 13-ąją minime ne tik žuvusiuosius, bet visus, kurie stojo į kovą už laisvę ir teisingumą. Nuoširdžiai sveikinu Laisvės premijos laureatus: pirmąjį atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovą profesorių Vytautą Landsbergį ir prezidentą Valdą Adamkų.

Pagerbdami profesorių V. Landsbergį kartu su daugeliu Lietuvos žmonių iškeliame jo neginčijamus nuopelnus, įžvalgumą ir toliaregiškumą atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, pradedant ir įtvirtinant naują šalies istorijos etapą. Jo drąsa ir tikėjimas palaikė žmonių viltį, sutelkė juos į kovą už Lietuvos laisvę. Profesoriaus V. Landsbergio vadovaujama valstybė priėmė nepaprastai svarbius sprendimus, pasiekė Lietuvos tarptautinį pripažinimą, parengė piliečių valia priimtą, demokratinę bei vakarietišką visuomenės raidą įtvirtinančią Konstituciją.

Prezidentas V. Adamkus atstovauja dideliam būriui išeivių, kurie nenuilsdami darbavosi, kad priartintų Lietuvai laisvę. Savo meilę tėvynei ir Amerikoje įgytą patirtį prezidentas V. Adamkus panaudojo Lietuvoje sumaniai vadovaudamas valstybei. Jis plėtojo demokratiją, rūpinosi žmogaus orumu bei visuomenės santarve, stengėsi užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms, sergėjo teisinės valstybės pagrindus. Garbingai atstovaudamas Lietuvai užsienyje, prezidentas skatino įsitraukimą į Europos Sąjungą, gynė kitų tautų teisę apsispręsti už laisvę.

Jeigu reikėtų keliais žodžiais apibūdinti profesoriaus V. Landsbergio ir prezidento V. Adamkaus veiklą, manau, kad geriausiai tiktų: garbingumas ir sąžiningumas. Mano įsitikinimu, tai gražiausios žmogaus savybės, kurios pasitarnauja teisingumui ir laisvei“, – kalbėjo A. J. Bačkis.

Atmintis, anot kardinolo, iš tautos istorijos lobyno iškelia daug gražių dalykų, kurie turtina dabartį, maitina sąmoningumą. Šiandien nereikia eiti į gatves ir ginti parlamento, tačiau nerimo dvasia tvyro tarp mūsų. „Karo šmėkla klaidžioja po pasaulį, visiems keldama grėsmę. Būkime budrūs! Te neužmiega mūsų sąžinė“, – paragino A. J. Bačkis.

Taip pat paragino gerbti tiesą ir teisingumą. „Nepasiduokime trumpalaikiam valdžios ir galios žavesiui, nepailsdami tarnaukime žmonėms, kurdami teisingą ir dorą valstybę. Ir tegu toji valstybė rūpinasi kiekviena šeima, auginančia ateities kartą. Perduokime jaunimui meilę tiesai ir laisvei, kad jie ją brangintų ir, jeigu reikės, drąsiai apgintų.

Laisvės gynėjai tikėjo ir tiki Lietuvos ateitimi. Jų sąžinėse gyveno įsitikinimas, kad stoja už teisingumą ir tiesą, kad gina žmones ir jų teises. Jie tikėjo ir tiki, kad jiems padeda Dievas. Linkiu Lietuvos žmonėms, linkiu valstybės vadovams ir šiandienos politikams būti laisvės gynėjų dvasios įpėdiniais. Tai yra, gyventi ir elgtis taip, jog visada galėtume su nuoširdžiu tikėjimu tarti: „Man padeda Dievas“, – kalbėjo kardinolas A. J. Bačkis.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt