Lietuvoje

2017.01.06 09:31

Neringos pajūriui tvarkyti – 1,72 mln. eurų

BNS 2017.01.06 09:31

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija pradeda įgyvendinti projektą, skirtą mažinti gamtos stichijos padariniams ir atkurti padarytą žalą.

Vykdant projektą, bus įgyvendinamos Pajūrio juostos tvarkymo 2014–2020 metų programoje numatytos krantų tvarkymo priemonės: tvirtinamas kopagūbris, tiesiami ir atnaujinami lentiniai bei molio-žvyro takai, statomi nauji ir remontuojami seni laiptai, įrengiami dviračių stovai. Taip pat bus vykdomas apsauginio kopagūbrio Kuršių nerijoje būklės monitoringas, pranešė Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba.

Darbai truks penkerius metus, iš ES struktūrinių fondų jiems skirta 1,72 mln. eurų.

„Kuršių nerijos krantus labiausiai veikia padažnėję atmosferos reiškiniai: štormai, uraganai ir priekrantėje sumažėjęs smėlio nešmenų srautas nuo Sambijos pusiasalio krantų. Vien per pastarąjį uraganą Feliksą išplauta 0,37 mln. kubinių metrų sąnašų iš Kuršių nerijos kranto“, – teigė Kuršių nerijos nacionalinio parko direktoriaus pavaduotoja Lina Dikšaitė.

Pasak jos, kranto juostai poveikį daro ir vis intensyvėjantis lankytojų srautas.

„Didėjant žmonių mobilumui, populiarėjant dviračiams, auga krūvis ne tik rekreacinio prioriteto zonoms, bet ir draustiniuose esančioms pakrantės teritorijoms. Mokslininkų teigimu, Baltijos jūros krantui būtina kasmetinė krantotvarkinė priežiūra, kitu atveju išnykus kopagūbriui, stiprių audrų metu užliejamos jūros vandeniu sausumos plotis padidėtų iki trijų kartų, o ekstremalių (uraganinių) audrų metu – net iki penkių kartų“, – tvirtino L. Dikšaitė.

Planuojama kopagūbrio formas ir šlaitus tvirtinti ištisiniais šakų klojiniais, atskiras jo dalis – žabtvorėmis. Takai bus atnaujinami naudojant hidraulinius rišiklius ir grunto stabilizavimo priedus.

Pagal panašų projektą numatyta tvarkyti ir pajūrio juostą Palangos savivaldybės teritorijoje. Tam suplanuota 4,65 mln. eurų iš ES fondų.