Lietuvoje

2013.04.16 12:59

Dėl galimo B. Bradausko interesų konflikto liberalai kreipėsi į etikos sargus

ELTA 2013.04.16 12:59

Dėl galimo Seimo nario Broniaus Bradausko interesų konflikto Liberalų sąjūdžio frakcijos nariai kreipėsi į Etikos ir procedūrų komisiją ir Seimo pirmininką Vydą Gedvilą.

Dėl galimo Seimo nario Broniaus Bradausko interesų konflikto Liberalų sąjūdžio frakcijos nariai kreipėsi į Etikos ir procedūrų komisiją ir Seimo pirmininką Vydą Gedvilą.

„Seimo nariui Broniui Bradauskui tapus Lietuvos žvejų ir medžiotojų draugijos pirmininku, kyla abejonių, kad jis, balsuojant dėl Medžioklės įstatymo pakeitimo ir papildymo projekto priėmimo, veiks konkrečios draugijos, o ne Tautos ir Lietuvos valstybės, interesais. Atsižvelgiant į tai, kad nurodytas įstatymo projektas palankiai vertinamas draugijos kaip daugiau tenkinantis medžiotojų, o ne sklypų savininkų interesus, bei įvertinus tai, kad, tapęs draugijos pirmininku Seimo narys įsipareigojo atstovauti ir veikti šios draugijos interesais, kyla Seimo nario interesų konflikto grėsmė“, – sako Seimo liberalai.

Seimo statutas numato, kad Seimo Etikos ir procedūrų komisija teikia Seimo nariams rekomendacijas, kaip išvengti interesų konflikto konkrečioje situacijoje.

„Atsižvelgdami į nurodytas aplinkybes prašome Seimo Etikos ir procedūrų komisijos įvertinti, ar prieš pradedant Medžioklės įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo ir papildymo projekto priėmimo procedūrą Seimo narys Bronius Bradauskas privalo Seimo plenariniame posėdyje informuoti posėdžio pirmininką apie interesų konflikto grėsmę ir nusišalinti nuo tolesnio klausimo svarstymo ir balsavimo“, – sakoma kreipimesi į etikos sargus.

Liberalai prašo šio klausimo svarstymą įtraukti į balandžio 17 d. Seimo Etikos ir procedūrų komisijos darbotvarkę, kadangi Medžioklės įstatymo pakeitimo ir papildymo projektą numatoma priimti balandžio 18 d. rytiniame Seimo plenariniame posėdyje.