Lietuvoje

2016.12.17 16:32

Generolo K. Veverskio žūties vietoje paminėtas Lietuvos laisvės armijos 75-metis

ELTA 2016.12.17 16:32

Šeštadienį Romainių kaime (Kauno r.), prie paminklo generolui Kaziui Veverskiui, iškilmingai paminėtos Lietuvos laisvės armijos (LLA) įkūrimo 75-osios metinės.

Lietuvos laisvės armija buvo slapta lietuvių tautinė, karinė ir politinė organizacija, siekusi atgauti Lietuvos nepriklausomybę ne tik politinėmis, diplomatinėmis priemonėmis, bet ir ginkluotomis pajėgomis. LLA įkurta 1941 metų gruodį Vilniuje. Jos steigėjas – Kazys Veverskis, 28 metų Vilniaus universiteto teisės studentas, anksčiau mokęsis Lietuvos karo mokykloje.

Tarp kitų LLA steigėjų buvo du K. Veverskio broliai Pranas ir Aleksandras, gen. Motiejus Pečiulionis-Miškinis, kpt. Juozas Čeponis-Tauragis, ltn. Adolfas Eidimtas-Papunis, kpt. Albinas Karalius-Varenis, aviac. kpt. J. Kasperavičius-Visvydas, kpt. Juozas Krikštaponis, kpt. Afanasijus Kazanas, A. Kubilius ir kiti.

Ši organizacija pareiškė, kad Lietuvos likimą sieja ne su kitų didžiųjų valstybių likimu, bet su didžiausiomis savo ir kitų lietuvių pastangomis. LLA programoje įvardyti pagrindiniai tikslai: Lietuvos laisvės iškovojimas bei naujos vieningesnės ir galingesnės tautinės Lietuvos valstybės atstatymas su sostine Vilniumi bei Klaipėdos kraštu.

Lietuvos laisvės armijos steigėjas ir vadas K. Veverskis 1944 metų gruodžio 29-ąją buvo nukautas prie senojo Raudondvario tilto, kai vežė Laisvės armijos archyvus iš Veliuonos į Kauną. 1945-aisiais sunaikinta daug štabų ir vadų – gruodį likviduotas vyriausiosios vadovybės štabas, vadovaujamas gen. Motiejaus Pečiulionio.

Po karo LLA drauge su LAF ir VLIK aktyvistais, šauliais sudarė pagrindą partizaninei kovai Lietuvoje. Lietuvos laisvės armijos 75-mečio minėjime dalyvavo Lietuvos laisvės kovų štabo viršininkas Vytautas Balsys, LR seimo narys Lauras Stacevičius, Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, Kauno sąjūdžio vadovai, šauliai, vietos bendruomenės atstovai, laisvės kovų dalyviai iš Klaipėdos krašto.

ELTA primena, kad generolo K. Veverskio vardu pavadintas tiltas per Nevėžį ties Raudondvariu. O 2014-aisiais K. Veverskio žūties vietoje Kauno rajono savivaldybės lėšomis buvo pastatytas paminklas – kalavijo formos monumentas su laisvės paukšte.