Lietuvoje

2016.12.10 11:49

Žemės reformos pabaigos nematyti

Vyriausybės programoje numatyta, kad turi būti baigta žemės reforma, tačiau tam nėra numatyta data. Paskirtasis žemės ūkio ministras Bronius Markauskas sako, kad artimiausiu metu bus numatyta ne tik ši data, bet ir pertvarkyta Nacionalinė žemės tarnyba. 

Šiuo metu žemė dar negrąžinta kaimo vietovėse dagiau nei pusaštunto tūkstančio asmenų, miestuose – daugiau nei šešiems tūkstančiams, o iš jų daugiau nei pusketvirto tūkstančio – Vilniuje. Būtent sostinėje labiausiai problemiška situacija, čia nuosavybė atkurta tik iki 50 procentų asmenų. 

Žemės ūkio ministerijos atstovas sako, kad už sklypų formavimą atsakingos savivaldybės. Yra parengtas ir ministerijose derinamas įstatymo projektas, kuriame numatyti terminai, per kuriuos savivaldybės privalėtų suformuoti sklypus. Nustatyti teritorijas, kuriose būtų atkuriama nuosavybė, privaloma būtų iki 2018 metų, o suformuoti grąžintini sklypai – iki 2020-ųjų.  

Vilniaus mieste žemė būtų grąžinta mažiau nei trečdaliui pretendentų. Daugiau laisvos žemės mieste esą nėra.

„Pagal dabartinį reglamentavimą nėra numatyta, tačiau jeigu neužteks žemės, vienintelis dalykas yra, kad tai turės būti atkurta pinigais“, – kalba ŽŪM Žemės ir išteklių politikos departamento direktorius Algirdas Sereika.

Naujai išrinkto Seimo Kaimo reikalų komiteto nariai priekaištavo Nacionalinei žemės tarnybai dėl nesibaigiančios žemės reformos. Tarnybos vadovas kaltina pačius žmones. Esą kaimiškose vietovėse per keturis tūkstančius pretendentų tapo nepasiekiami.

Nacionalinės žemės tarnybos direktorius sako, kad miestuose pati tarnyba galėtų perimti sklypų formavimą. Tačiau savivaldybės su tuo nesutinka. Paskirtasis žemės ūkio ministras sako, kad ši tarnyba turi būti pertvarkyta. Jis sako, kad pagal dabartinius tempus žemės grąžinimas gali užsitęsti dar 25-erius metus.

„Turbūt kaip ministro pirma pareiga – peržiūrėti NŽT. Ir etatus, ir vadovus, ir funkcijas – matome, kad kai kurių funkcijų galima būtų išvis atsisakyti“, – sako B. Markauskas.

Kaimo reikalų komiteto nariai reikalavo, kad kuo greičiau būtų sustabdyta galimybė turint žemės grąžinimo išvadas žemę persikelti į kitus rajonus. 

Artimiausiu metu Kaimo reikalų komiteto nariai ketina numatyti datas, nuo kada uždrausti tokį žemės kilnojimą bei kada žemės reforma būtų baigta.