Lietuvoje

2013.04.12 14:39

Kardinolas A. J. Bačkis: bandysiu būti kunigu, neužsidarysiu

ELTA 2013.04.12 14:39

Iš Vilniaus arkivyskupo metropolito pareigų atsistatydinęs kardinolas Audrys Juozas Bačkis nemano užsidaryti ir gyventi tik maldoje, bet norės padėti žmonėms, kuriems reikalinga pagalba.

Iš Vilniaus arkivyskupo metropolito pareigų atsistatydinęs kardinolas Audrys Juozas Bačkis nemano užsidaryti ir gyventi tik maldoje, bet norės padėti žmonėms, kuriems reikalinga pagalba.

„Dabar padėjęs į šalį visą tą atsakomybę, bandysiu būti kunigu. Tos pareigos lieka – ir sielovada, ir rūpinimasis tuo, kas man svarbiausia. Aš išsikelsiu į vienuolyną, ten prie Kalvarijų (Vilniaus Kalvarijų, - ELTA), kunigų seminarijos“, – dalijosi ateities planais kardinolas A. J. Bačkis.

„O šiaip, žinot, kunigų veikla – ir Mišias aukojame, ir pamokslus sakome, išpažinčių klausom. Būsiu pasiryžęs padėti, jei reikės, kokį klausimą išspręsti. Nemanau, kad užsidarysiu ir tik maldoje gyvensiu, bet kiek jėgos leidžia, norėsiu ką nors konkretaus daryti, ypač toje gailestingumo šviesoje žiūrėti į tuos žmones, kuriems labiausia reikia pagalbos, ir bandyti ką nors sukurti“, – kalbėjo penktadienį žurnalistams kardinolas.

Prieš savaitę popiežius Pranciškus priėmė kardinolo A. J. Bačkio atsistatydinimą ir naujuoju Vilniaus arkivyskupu metropolitu paskyrė vyskupą Gintarą Grušą. A. J. Bačkio atsistatydinimo prašymas įteiktas pagal kanonų teisės nuostatus, jam sulaukus 75 metų amžiaus.

Kol įvyks naujo arkivyskupo ingresas, kardinolas paskirtas Arkivyskupijos administratoriumi.

Arkivyskupas G. Grušas naujas pareigas pradės vykdyti su iškilmingomis ingreso šv. Mišiomis, kurios įvyks šv. Jurgio, Vilniaus arkivyskupijos globėjo, šventėje balandžio 23-iąją Vilniaus arkikatedroje.