Lietuvoje

2012.06.26 16:09

Seimas patvirtino Nacionalinio saugumo strategiją

ELTA 2012.06.26 16:09

Seimas savo nutarimu patikslino 2005 m. patvirtintą Nacionalinio saugumo strategiją. Joje pateikiamos ilgalaikes įvairių valstybės valdymo sričių strategines kryptys, kuriomis įtvirtinami nacionalinio saugumo sistemos plėtros, užsienio, gynybos ir vidaus politikos prioritetai valstybės nacionaliniam saugumui užtikrinti.  

Seimas savo nutarimu patikslino 2005 m. patvirtintą Nacionalinio saugumo strategiją. Joje pateikiamos ilgalaikes įvairių valstybės valdymo sričių strategines kryptys, kuriomis įtvirtinami nacionalinio saugumo sistemos plėtros, užsienio, gynybos ir vidaus politikos prioritetai valstybės nacionaliniam saugumui užtikrinti. 

Antradienį už strategijos pakeitimus balsavo 57 Seimo nariai, prieš balsavusiųjų nebuvo, susilaikė 4 parlamentarai. 

Be to, strategija pristato saugios valstybės raidos viziją Lietuvos Respublikos piliečiams, kad kiekvienas visuomenės narys būtų pasirengęs prisidėti prie jos įgyvendinimo. 

Palankūs vidaus ir išorės veiksniai yra demokratinių institucijų funkcionavimas, piliečių teisių ir laisvių apsauga, civilinės ginkluotųjų pajėgų kontrolės įgyvendinimas, tarptautinės bendruomenės pagarba Lietuvos Respublikos nepriklausomybei, Lietuvos Respublikos vykdoma atvira, skaidri, nekonfrontacinė saugumo politika, priklausymas NATO, ES ir kitoms tarptautinėms saugumo organizacijoms, draugiški tarpvalstybiniai santykiai. 

„Tačiau valstybė gali susidurti su nacionalinio biudžeto konsolidavimo ir viešųjų finansų tvarumo iššūkiais. Nors tiesioginės karinės grėsmės valstybės suverenitetui ir teritoriniam vientisumui nėra, šiandieninė saugumo aplinka yra dinamiška, kompleksinė ir sunkiai prognozuojama; ją veikia ne tik kariniai ir politiniai, bet ir ekonominiai, socialiniai, kultūriniai, technologiniai, gamtiniai ir kitų sričių iššūkiai“, – tvirtinama dokumente. 

Strategijoje įtvirtinta, kad stiprėjantys išorės rizikos veiksniai, pavojai ir grėsmės, kuriems nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos turi skirti ypatingą dėmesį, yra ekonominė ir energetinė priklausomybė, branduolinės energetikos plėtojimas regione, nesilaikant tarptautinių branduolinės energetikos saugos standartų, kitų valstybių veikla prieš Lietuvos Respubliką, informacinės atakos, kibernetinės atakos; vidaus rizikos veiksniai, pavojai ir grėsmės – netolygi socialinė ir ekonominė raida, korupcija, didelė gyventojų emigracija. 

Dokumente taip pat nustatyti nacionalinio saugumo politikos įgyvendinimo prioritetai ir uždaviniai, kurie sudarys sąlygas nuosekliai siekti Nacionalinio saugumo pagrindų įstatyme įtvirtinto nacionalinio saugumo politikos tikslo - sutelktomis valstybės ir piliečių pastangomis plėtoti ir stiprinti demokratiją, užtikrinti Tautos saugų būvį ir valstybės vidaus bei išorės saugumą, atgrasyti kiekvieną potencialų užpuoliką, ginti Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką.