Lietuvoje

2016.11.29 15:05

Penkių vaikų motinoms – valstybiniai apdovanojimai

ELTA 2016.11.29 15:05

Nuo 2018 m. sausio 1 d. ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu ir vienkartine premija bus pagerbtos motinos, pagimdžiusios ir užauginusios bei gerai išauklėjusios 5 ir daugiau vaikų.

Tai nutarė Seimas, priėmęs Valstybės apdovanojimų įstatymo pataisas. Už teisės akto pakeitimus balsavo 113 Seimo narių, balsavusių prieš nebuvo, susilaikė 1 parlamentaras.

Motinų, pagimdžiusių ir užauginusių bei gerai išauklėjusių 5 ir daugiau vaikų, ir kurioms, pagal Valstybinių pensijų įstatymą yra paskirtos antro laipsnio valstybinės pensijos, yra apie 10 tūkstančių. „Priėmus įstatymo projektą iš viso reikėtų apie 2,9 mln. eurų. Kiekvienais metais vidutiniškai apdovanojamos 45 motinos“, – pažymima dokumento aiškinamajame rašte.

Pagal dabar galiojančius įstatymus taip pagerbiamos motinos, kurios pagimdė, užaugino bei gerai išauklėjo 7 ir daugiau vaikų.

Šią įstatymo pataisą parengė Seimo Peticijų komisija, atsižvelgdama į priimtą Seimo protokolinį nutarimą tenkinti pareiškėjo Pranciškaus Zinkevičiaus peticijoje pateiktą pasiūlymą.

Peticijų įstatyme peticijos teisė apibrėžiama kaip Konstitucijoje laiduojama teisė kreiptis šio įstatymo nustatyta tvarka į Seimą, vyriausybę ar savivaldybės institucijas – savivaldybės tarybą bei savivaldybės administracijos direktorių.

Peticija – rašytinis arba elektroninis pareiškėjo kreipimasis į Seimą, vyriausybę ar savivaldybės institucijas su reikalavimais ar siūlymais spręsti žmogaus teisių ir laisvių apsaugos ar įgyvendinimo, valstybės ir savivaldybės institucijų reformavimo, kitus svarbius visuomenei, savivaldybėms ar valstybei klausimus.