Lietuvoje

2016.11.28 13:00

Studijų kaina bus kompensuojama daugiau kaip 2,4 tūkst. studentų

BNS2016.11.28 13:00

Valstybė šiemet kompensuos studijų kainą 2 tūkst. 428 bakalauro ir vientisųjų studijų studentams, mokantiems už studijas. Kaip pranešė Švietimo ir mokslo ministerija, kompensacijas šiemet gaus iki šiol didžiausias studentų procentas – 9,69 proc.

Kaip numatyta Mokslo ir studijų įstatyme, studijų įmoką gali atgauti iki 10 proc. gerai besimokančių studentų. Papildomai pridėjus 1,2 mln. eurų kompensacijoms šiemet iš viso skiriama 4,965 mln. eurų.

„Džiaugiamės, kad šiemet galime skirti kompensacijas beveik maksimaliam galimam geriausiai besimokančių studentų skaičiui, tam radome papildomų lėšų, – sako laikinai einanti švietimo ir mokslo ministro pareigas Audronė Pitrėnienė. – Kompensavimo mechanizmas suteikia galimybę į mokamas studijų vietas įstojusiems geriausiai besimokantiems studentams faktiškai gauti valstybės finansavimą studijoms.“

Valstybinis studijų fondas patvirtino sąrašą asmenų, kuriems bus kompensuota už studijas sumokėta kaina. Studentai, elektroniniu paštu informuoti apie tai, kad pateko į kompensacijų gavėjų sąrašus, turi užpildyti nustatytos formos elektroninius prašymus iki gruodžio 13 dienos.

Ministerijos duomenims, pastaraisiais metais kompensacijas gaunančių studentų dalis gerokai išaugo ir beveik pasiekia nustatytą maksimalią 10 proc. ribą.

Kiek už mokslą mokančių studentų kasmet gauna kompensaciją, priklauso nuo valstybės finansuojamų studijų vietų skaičiaus ir biudžeto finansinių galimybių. Įvertinęs turimas lėšas, Valstybinis studijų fondas kasmet nustato kompensacijų skaičių kiekvienai aukštajai mokyklai pagal studijų kryptis.

Aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka atrenka geriausiai besimokančius studentus ir pateikia Valstybiniam studijų fondui sąrašą asmenų, kurie turi teisę gauti studijų kainos kompensaciją.

Studentai, kurių studijos atitinka norminę studijų kainą ar kainuoja mažiau, atgauna visą sumokėtą sumą. Už studijas mokėjusieji daugiau – atgauna dalį, lygią norminei studijų kainai.

Aurelijus Veryga
2021.05.06 14:48

Teismas: Veryga nuo 2020-ųjų gegužės nebuvo tinkamai įgaliotas eiti operacijų vadovo pareigas

Veryga: keista, kad teisininkai nesužiūrėjo, atnaujinta 18.25