Lietuvoje

2021.12.03 15:54

Tūkstantmečio mokyklų projektas pateiktas visuomenei aptarti – nurodyta, kokius keturis rodiklius savivaldybės turės pasiekti iki 2025 ir 2030 metų

LRT.lt2021.12.03 15:54

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) pristatė visuomenei aptarti Tūkstantmečio mokyklų programos projektą. Pastabas ir pasiūlymus galima pateikti iki 2021 m. gruodžio 16 dienos. Pristatomi ir pažangos rodikliai, kurių turės pasiekti Tūkstantmečio mokyklos.  

Kaip yra pristačiusi ŠMSM, šios programos tikslas – iki 2030 metų kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti.

Programa įgyvendinama savivaldybių lygmeniu, kiekvienai programoje dalyvaujančiai savivaldybei atlikus esamos švietimo sistemos būklės ir kaitos analizę ir parengus pažangos planą, kurio įgyvendinimui yra suteikiama galimybė gauti reikalingas investicijas.

Išsamiau galima skaityti čia, čia ir čia.

Nurodomi tokie programos rodikliai:

Programos įgyvendinimas numatomas dviem etapais: I etapo įgyvendinimo pradžia – 2022 m. sausio 2 d., pabaiga – 2026 m. rugpjūčio 31 d. I etape į programą savivaldybės galės įsitraukti dviem srautais – 2022 ir 2023 metais.

Programos II etapo įgyvendinimo pradžia bus tikslinama atsižvelgiant į I etapo įgyvendinimo rezultatus, tęstinių veiklų finansavimo galimybes ir poreikius.

Programos I etapo veiklų įgyvendinimui numatoma skirti iki 210,00 mln. Eur Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų ir ne daugiau kaip 44,1 mln. Eur Lietuvos valstybės biudžeto lėšų pridėtinės vertės mokesčio kompensavimui.

ŠMSM neseniai projektą papildė rodikliais, kurių privalės siekti šioje programoje dalyvaujančios savivaldybės.

Pagal juos, turės didėti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį (7–10 balų) pasiekusių mokinių dalis (proc.). Taip pat turės didėti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį (7–10 balų) pasiekusių mokinių dalis (proc.).

Turės mažėti bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis ir vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose.

Savivaldybė pažangos plane turės nurodyti ne mažiau kaip du pažangos rodiklius iš šio sąrašo:

Didėjantis jaunesnių nei 50 metų amžiaus mokytojų skaičius, didėjanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese dalyvaujančių 3–5 metų amžiaus vaikų dalis (proc.), didėjanti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose, dalis (proc.), didėjanti pareigybės dalis, tenkanti vienam mokytojui (vnt.), didėjanti neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis (proc.), didėjantis švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100 mokinių, skaičius.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt