Lietuvoje

2013.04.11 13:44

Į atmintinų dienų sąrašą siūloma įrašyti Tarptautinę tolerancijos dieną

ELTA 2013.04.11 13:44

Į atmintinų dienų sąrašą siūloma įrašyti Tarptautinę tolerancijos dieną. Tokiam Atmintinų dienų įstatymo papildymo projektui ketvirtadienį po pateikimo pritarė Seimas.

Į atmintinų dienų sąrašą siūloma įrašyti Tarptautinę tolerancijos dieną. Tokiam Atmintinų dienų įstatymo papildymo projektui ketvirtadienį po pateikimo pritarė Seimas.

Už šį Seimo nario Vytauto Juozapaičio pateiktą projektą balsavo 51 Seimo narys, prieš buvo 6, susilaikė 24 parlamentarai.

Jeigu Seimas jį priimtų, lapkričio 16-oji būtų įteisinta kaip Tarptautinė tolerancijos diena.

V. Juozapaitis mano, kad tokiu būdu būtų ugdoma tolerancija, visuomenė būtų skatinama domėtis ir plėtoti toleranciją Lietuvoje ir už jos ribų.

„Tarptautinė tolerancijos diena gali būti vertinama kaip kasmetė galimybė ugdyti toleranciją, rengti visuomeninius ir politinius debatus globalių netolerancijos problemų tematika. Tai diena pažymėti per metus pasiektą pažangą ir pasiūlyti naujus efektyvesnius problemų sprendimo būdus“, – sako V. Juozapaitis.

1995 m. UNESCO lapkričio 16-ąją paskelbė Tarptautine tolerancijos diena, kuri kasmet minima daugelyje demokratinių šalių. 1995-ieji buvo paskelbti Tolerancijos metais. Tais metais valstybės narės priėmė Tolerancijos principų deklaraciją.

„Tolerancija nėra nei privilegija, nei abejingumas. Tai pasaulio kultūrų, išraiškos formų ir buvimo žmogumi būdų įvairovės supratimas, vertinimas ir gerbimas. Tolerancija pripažįsta universalias žmoniškąsias vertybes ir pamatines kitų laisves. Žmonės iš prigimties yra skirtingi, ir tik tolerancija gali užtikrinti mišrių bendruomenių išlikimą kiekviename pasaulio kampelyje. Tolerancija šiandien neretai įvardijama kaip „pavojuje esanti vertybė“. Neteisingumas ir prievarta, diskriminavimas ir noras sumenkinti yra bendros netolerancijos formos.

Labai dažnai netolerancijos šaknys glūdi nežinojime. Neretai bijome kažko, ko nesuprantame, nepažįstame – kitų asmenybių, kitų kultūrų, tautų, religijų. Netolerancija taip pat glaudžiai susijusi su perdėtu savęs vertinimu ir pasididžiavimu asmenine, tautine ar religine prasme. Kova su netolerancija reikalauja atviro priėjimo prie informacijos, individualaus supratimo bei įsisąmoninimo, vietinių sprendimų ir švietimo“, – sako Seimo narys V. Juozapaitis.

Jo nuomone, tolerancijos ugdymas per švietimą yra reikalingas tam, kad lavintų jaunų žmonių gebėjimą savarankiškai vertinti, kritiškai mąstyti ir etiškai samprotauti.

„Pasaulio religijų, kalbų, kultūrų ir tautybių įvairovė yra lobis, praturtinantis kiekvieną iš mūsų, o ne pretekstas konfliktui. Tolerancija turi būti skiepijama nuo pat ankstyvo amžiaus. Vaikai turėtų būti supažindinami su žmogaus teisėmis ir laisvėmis, mokomi būti pakantūs ir tolerantiški kitam, išmokti žvelgti į pasaulį smalsiai, be išankstinio nusistatymo ir ribotumo.

Kita vertus, lavinimasis neprasideda ir nesibaigia mokykloje. Pastangos kurti tolerantišką visuomenę per švietimą bus bevaisės, jeigu jos nepasieks visų amžiaus grupių žmonių ir įvairių veiklos vietų – namų, mokyklų, darbo, teisėtvarkos institucijų.

Tolerancija yra vienintelis kelias darniai gyventi vieniems šalia kitų ir išmokti pripažinti skirtumus. Todėl labai svarbu yra kalbėti apie toleranciją, skiepyti ją moksleiviams, nes visuomenė nuolat keičiasi, ir mes turime prie pokyčių prisitaikyti“, – sako įstatymo projekto autorius Seimo narys V. Juozapaitis.

Šiuo metu įstatymu nėra reglamentuotas Tarptautinės tolerancijos dienos kaip atmintinos dienos minėjimas.