Lietuvoje

2013.04.11 11:55

Grįžo misiją Kosove atlikęs karys

ELTA 2013.04.11 11:55

Iš misijos Kosove grįžo štabo seržantas Viktoras Černiavskis, kuris pirmasis išvyko į misijos rajoną, Lietuvai nuo 2013 metų pradžios atnaujinus dalyvavimą NATO vadovaujamoje tarptautinėje operacijoje Kosove (KFOR).

Iš misijos Kosove grįžo štabo seržantas Viktoras Černiavskis, kuris pirmasis išvyko į misijos rajoną, Lietuvai nuo 2013 metų pradžios atnaujinus dalyvavimą NATO vadovaujamoje tarptautinėje operacijoje Kosove (KFOR).

Lietuvos karys tarnavo daugianacionaliniame logistiniame judėjimo kontrolės vienete, kuris operacijos metu užtikrina sklandų NATO pajėgų judėjimą: planuoja ir padeda organizuoti karių ir krovinių transportavimą, tarpininkauja atliekant sienos kirtimo procedūras, teikia paramą kontroliuojant karių vykimus keliuose ir oro uostuose.

Trečiadienį grįžusįjį karį nuo kovo pabaigos misijoje pakeitė Lietuvos karininkas, kuris eina judėjimo kontrolės vieneto vado pareigas.

Dalyvaudama šioje operacijoje Lietuva planuoja kas keturis mėnesius siųsti po vieną karį, kuris bus skiriamas į skirtingas šio judėjimo kontrolės vieneto pozicijas: pajėgų perdislokavimo ir judėjimo specialisto, vieneto vado ir pajėgų transportavimo oru specialisto.

Judėjimo kontrolės vienetas, į kurį skiriami Lietuvos kariai, dislokuotas Kosovo sostinėje Prištinoje esančioje KFOR vadavietėje ir yra platesnio daugianacionalinio integruoto logistinio junginio, kuriame tarnauja kariai iš vienuolikos NATO šalių – Bulgarijos, Čekijos, JAV, Jungtinė Karalystės, Kroatijos, Kanados, Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos, Slovakijos ir Vengrijos – padalinys.

Į Kosovą Lietuvos kariai siunčiami pagal Seimo mandatą, galiojantį iki 2013 m. pabaigos, kuriame numatyta galimybė siųsti į Kosovą iki penkių Lietuvos karių.

Lietuvos kariai jau yra dalyvavę tarptautinėje operacijoje Kosove. Per dešimtmetį Kosove tarnybą atliko maždaug 800 karių.

NATO operacijos Kosove tikslas – užtikrinti saugią aplinką ir laisvą judėjimą. KFOR taip pat teikia paramą Kosovo institucijoms ir tarptautiniam civiliniam personalui. Operacija pradėta 1999 m. birželio 12 d. Šiuo metu operacijos pajėgas sudaro kariai iš 30 šalių.