Lietuvoje

2013.04.11 08:05

Mirė Vyčio kryžiaus ordino kavalierius, LLKS narys E. Burokas

ELTA 2013.04.11 08:05

Mirė Vyčio kryžiaus ordino kavalierius, politinis kalinys, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos (LLKS) narys, aktyvus Lietuvos Sąjūdžio narys Edvardas Burokas, pranešė Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba.

Mirė Vyčio kryžiaus ordino kavalierius, politinis kalinys, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos (LLKS) narys, aktyvus Lietuvos Sąjūdžio narys Edvardas Burokas, pranešė Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba.

E. Burokas mirė antradienį.

E. Burokas gimė 1933 m. vasario 13 d. Ukmergėje. Ukmergės gimnazijoje subūrė pogrindinę antisovietinę organizaciją „Keršytojai už Tėvynę“, vėliau pavadintą „Lietuvos patriotas“. Ši organizacija teikė partizanams žinias apie kariuomenės judėjimą, aprūpindavo juos spausdinimo popieriumi bei vaistais. 1951 m. Kaune kartu su Kauno matininkų kursų klausytojais ir KMI Medicinos fakulteto studentais subūrė „Lietuvos patrioto“ pogrindinės organizacijos filialą.

1952 m. Vladivostoke E. Burokas buvo suimtas SSRS okupacinės valdžios, kalėjo Vilniaus KGB kalėjime, Vorkutos lageriuose, Vladimiro kalėjime, Intos lageryje, kur pradėjo leisti laikraštį „Varpas“, Taišeto, Mordovijos, Sosnovkos, Javo lageriuose.

1962 m. E. Burokas buvo paleistas ir susitiko su Kaune įsikūrusios LLKS nariais. Jo pastangomis LLKS štabas perkeliamas į Vilnių. 1975 m. E. Burokas kartu su kitais organizavo „Varpo“ laikraščio leidybą.

E. Buroko žymiausia knygų serija „Pūtėme prieš vėją“ pasakoja apie sovietinės okupacijos baisumus ir kovą prieš okupantus.

E. Burokas apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu, Savanorių kūrėjų medaliu „Už Tėvynės laisvę“ ordinu, „Buvome, Esame, Būsime“ I laipsnio medaliu.