Lietuvoje

2016.11.16 15:25

D. Grybauskaitė pristatys Seimui kandidatą į premjerus S. Skvernelį

ELTA 2016.11.16 15:25

Prezidentė Dalia Grybauskaitė ketvirtadienį Seimui ketina pristatyti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai (LVŽS) atstovaujančio Sauliaus Skvernelio kandidatūrą užimti premjero postą.

Pretendentas į šias pareigas iš Seimo tribūnos išdėstys savo veiklos viziją, jis taip pat atsakys į Seimo narių klausimus.

Ministro pirmininko kandidatūrą ne vėliau kaip per dvi darbo dienas turi apsvarstyti Seimo frakcijos.

Ne vėliau kaip per savaitę nuo ministro pirmininko kandidatūros pristatymo turi būti surengtas kitas Seimo posėdis sprendimui dėl pateiktos kandidatūros priimti.

Pagal Konstituciją, ministrą pirmininką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia prezidentas.

Kaip numato Seimo statutas, ministras pirmininkas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo pristato Seimui savo sudarytą ir prezidento patvirtintą vyriausybę ir pateikia svarstyti šios vyriausybės programą. Po pateikimo vyriausybės programą svarsto Seimo frakcijos ir Seimo komitetai. Jie turi teisę pakviesti ministrą pirmininką ar ministrą su jais suderintu laiku atsakyti į klausimus dėl vyriausybės programos. Seimo komitetai ir frakcijos savo išvadas dėl vyriausybės programos turi parengti ne vėliau kaip per 10 dienų nuo jos pateikimo.

Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pateikimo Seimas savo posėdyje turi apsvarstyti vyriausybės programą.

Jeigu vyriausybės programai nepritarta arba ji grąžinta vyriausybei patobulinti, nauja vyriausybės programos redakcija Seimui turi būti pateikta per 10 dienų, o jos svarstymo procedūra kartojama iš naujo Statuto nustatyta tvarka.

Nauja vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma pritaria jos programai.

Vyriausybės nariai prisiekia Seime vyriausybės įstatymo nustatyta tvarka.

Kai Seimas du kartus iš eilės nepritaria naujai sudarytos vyriausybės programai, vyriausybė privalo atsistatydinti.

Kaip ELTA jau skelbė, Lietuvos prezidentė D. Grybauskaitė per susitikimą su kandidatu į ministrus pirmininkus S. Skverneliu aptarė daug svarbių klausimų, paliečiančių tiek valstybę, tiek kiekvieną žmogų.

D. Grybauskaitė prioritetiniu klausimu šiai valdančiajai daugumai išskyrė socialinio saugumo užtikrinimą, t. y. socialinės atskirties mažinimą, šalies ekonomikos augimui svarbius sprendimus – tolesnį Darbo kodekso subalansavimą ir taisymą, aukštesnio pragyvenimo lygio užtikrinimą, investicijų pritraukimą, skaidraus verslo stiprinimą, energetinį saugumą ir tvarius viešuosius finansus.

Taip pat šalies vadovė kandidato į premjerus dėmesį atkreipė į skaidrų valstybės valdymą, kad „žmonės pajustų, jog valdžia dirba jiems, o ne interesų grupėms“, valstybės valdomų įmonių pertvarką, viešųjų pirkimų skaidrinimą ir tęstinę kovą su korupcija. D. Grybauskaitė akcentavo švietimo sistemos pertvarką, kad kokybiškas išsilavinimas būtų prieinamas visiems, valstybės gynybą, diplomatinių ryšių stiprinimą bei tinkamą parengtį geopolitiniams iššūkiams.