Lietuvoje

2015.02.14 17:46

N. Venckienė neteko teisinės neliečiamybės, jos šalininkai lieja ašaras

ELTA 2015.02.14 17:46

Seimo „Drąsos kelio“ frakcijai atstovaujanti Seimo narė Neringa Venckienė neteko teisinės neliečiamybės.  

Antradienį už Seimo laikinosios tyrimo komisijos pirmininko Vytauto Saulio pateiktą Seimui rezoliucijos projektą „Dėl sutikimo Seimo narę Neringą Venckienę patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jos laisvę“ balsavo 80 Seimo narių, 23 buvo prieš, 15 parlamentarų susilaikė.

Plenarinį posėdį stebėję N. Venckienės šalininkai neslėpė nusivylimo tokiu balsavimu, reiškė pasipiktinimą, šaukdami „gėda“. Replikos „Gelbėkite Neringą“ pasigirdo ne tik lietuvių, bet ir anglų kalbomis.

Pati N. Venckienė plenariniame posėdyje nedalyvavo. Ji įgaliojo Seimo narį J. Varkalą jos vardu perskaityti pranešimą.

„Esu įgaliotas perskaityti Seimo narės N. Venckienės apsigynimo kalbą“, – iš Seimo tribūnos paaiškino parlamentaras J. Varkala.

„Šiandien aš, N. Venckienė, stoviu prieš jus, tarsi visų aukščiausiąjį teismą. Aukštesnį už Aukščiausiąjį, Konstitucinį ar Strasbūro teismus. Aš stoviu prieš teisėjus, kurie nėra teisėjai, tačiau užsidegę arba mane nuteisti, arba paleisti. Tai, kas čia vyksta, jau yra teismas. Jūs tik manote, kad susirinkote balsuoti dėl mano neliečiamybės. Išties jūs atėjote teisti žmogaus“, – sakoma N. Venckienės kalboje.

Jos vardu kalbėjęs J. Varkala išdėstė Garliavoje vykusius įvykius, akcentavo pareigūnų vykdytą prievartą, dėl ko mergaitė atsidūrė traumuojamoje situacijoje. „Mano tėvų namuose buvo padaryti dideli ir siaubingi, grubūs pažeidimai“, – mano N. Venckienė.

Seimo narys Povilas Gylys apgailestavo, kad diskusija Seime buvo apribota, nes nebuvo leista plačiau panagrinėti problemos. Jo nuomone, prokurorai pasityčiojo iš Seimo komisijos, pateikdami tik 12 sekundžių vaizdo įrašą.

Prieš neliečiamybės atėmimą pasisakęs Seimo Darbo partijos frakcijos seniūnas Viktoras Uspaskichas patarė: „tegul imunitetą atima rinkėjai, o ne oponentai“.

Teismų objektyvumu suabejojo parlamentaras Vytautas Matulevičius. „Ji (N. Venckienė – ELTA) kritikavo šalies teisinę sistemą, kritikavo labai aiškiai ir ji atiduodama į tos pačios teisinės sistemos rankas. Ar mes galime tikėtis objektyvumo?, – suabejojo parlamentaras.

Tuo tarpu socialdemokratas Vytenis Povilas Andriukaitis kvietė kolegas būti ištikimus Konstitucijai, priesaikai ir Šventajam raštui.

„Visi stosime prieš teismą ir jokie imunitetai nepadės. (...) Jeigu kviečia į teismą – eik, nesidangstyk imunitetu, tai šventas principas. Būkim ištikimi Konstitucijai, priesaikai ir Šventajam raštui“, – ragino V. P. Andriukaitis.

Seimo narys liberalas Eligijus Masiulis prašė „palikti tą vaiką ramybėje, leisti tam vaikui toliau visavertiškai augti, bręsti“. Jis pakvietė N. Venckienę eiti įrodinėti savo teisybę teismuose, nes „mes nei teisėjai, nei prokurorai“.

Popietiniame Seimo plenariniame posėdyje dar kartą į Seimo narių klausimus, susijusius su įvykiais Garliavoje, atsakinėjo generalinis prokuroras Darius Valys.

Kaip ELTA jau skelbė, kovo pabaigoje Seimo laikinoji tyrimo komisija, kuriai vadovavo socialdemokratas Vytautas Saulis, pasiūlė patenkinti generalinio prokuroro D. Valio prašymą ir panaikinti parlamentarės N. Venckienės teisinę neliečiamybę. Už tai, kad Seimo narė būtų patraukta baudžiamojon atsakomybėn, suimta ar kitaip suvaržyta jos laisvė, balsavo 7 komisijos nariai, prieš buvo 5, 1 komisijos narys posėdyje nedalyvavo.

Po balsavimo Seime – N. Venckienės šalininkų ašaros ir grasinimai Dievo bausme

Seimui nutarus atimti teisinę neliečiamybę iš Seimo narės, buvusios teisėjos Neringos Venckienės, apie šimtą Seime susirinkusių jos šalininkų ėmė skanduoti „Gėda, gėda“.

Skambėjo ir šūkis „Seimą lauk“. Kai kurie posėdžio stebėtojai apsiverkė, kiti vienas kitam liūdnais balsais teigė, kad nieko kito ir nesitikėjo. Disidentė Nijolė Sadūnaitė, buvusi tarp N. Venckienės šalininkų, sakė, kad tai tik laikina pergalė, ir balsavusieji už N. Venckienės teisinės neliečiamybės panaikinimą susilauks Dievo bausmės.

Pasigirdo ir siūlymų nesiskirstyti, bet likti Seime, protestuojant prieš Seimo sprendimą. Vis dėlto protestuotojai pajudėjo Seimo išėjimo link.

Seimo posėdžių salėje buvo susirinkęs ir būrelis N. Venckienės priešininkų, Seimo sprendimą palydėjusių plojimais. Vis dėlto jų nebuvo daug, lyginant su N. Venckienės šalininkais.