Lietuvoje

2016.11.07 20:08

Siūloma uždrausti Seimo nariams per posėdžius kalbėtis mobiliuoju telefonu

ELTA2016.11.07 20:08

Seimo statute siūloma nustatyti parlamentarams naujus darbo Seimo posėdžių salėje reikalavimus.

Kaip siūlo Statuto pataisas įregistravęs Seimo narys konservatorius Jurgis Razma, vykstant Seimo posėdžiui „Seimo nariai privalo dėmesingai sekti posėdžių turinį, nesikalbėti tarpusavyje, nekalbėti mobiliaisiais telefonais, nevaikščioti posėdžių salėje, netriukšmauti“.

J. Razma taip pat primena apie nusišalinimo būtinumą, jeigu svarstomu klausimu Seimo nariui gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas.

„Jeigu dėl svarstomo klausimo Seimo nariui gali kilti interesų konfliktas, Seimo narys turi tai deklaruoti pradėjus klausimo svarstymą ir nusišalinti nuo dalyvavimo jame, taip pat jis privalo vadovautis Seimo Etikos ir procedūrų komisijos rekomendacijomis dėl interesų konflikto vengimo“, – sako J. Razma.

Parengti tokias Seimo statuto pataisas parlamentarą paskatino plačiai žinomas faktas apie labai žemus Seimo reitingus.

Seimo statuto pataisas siūlantis politikas mano, kad prasidedanti nauja Seimo kadencija – tinkamas laikas tokiems sprendimams.

Šiuo metu Statute numatyta, kad, jei posėdžio metu Seimo narys pradeda ginčus su Seimo nariais ar kitais posėdžio dalyviais, triukšmauja salėje, nevykdo Etikos ir procedūrų komisijos rekomendacijos dėl interesų konflikto vengimo, posėdžio pirmininkas gali Seimo narį įspėti žodžiu.