Lietuvoje

2016.10.14 11:42

Valstybės kontrolė: VRM turėtų skirti daugiau dėmesio IT valdymo kontrolei

BNS2016.10.14 11:42

Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vadovybė turėtų skirti daugiau dėmesio informacinių technologijų (IT) valdymo koordinavimui ir kontrolei, teigia ministerijos auditą atlikusi Valstybės kontrolė.

VRM yra atsakinga ne tik už savo IT sistemų kūrimą ir palaikymą, bet ir formuoja politiką IT taikymo viešojo administravimo (elektroninės valdžios) bei valstybės informacinių išteklių saugos srityse. Tačiau, kaip rodo audito duomenys, IT išteklių valdymo būklė pačioje ministerijoje per pastaruosius devynerius metus nepagerėjo.

Ministerija valdo iš viso 16 valstybės informacinių sistemų ir registrų, aštuoni iš jų yra ypatingos svarbos – juose tvarkomi teistumo duomenys, registruojami įtariamieji ir ieškomi asmenys, saugomi baudžiamojo proceso bylų duomenys, registruojami atvykę užsienio piliečiai ir kita. Pasak valstybės auditorių, surinkti audito įrodymai neleidžia užtikrintai teigti, kad VRM pakankamai suvaldo visas informacijos konfidencialumo, vientisumo ir prieinamumo rizikas. Nepakankamai užtikrinama ir tai, kad ministerijos IT paslaugų tiekimas veiks be trikdžių.

Auditoriai pažymi, kad IT valdymo koordinavimui ir kontrolei nepakankamai dėmesio skiriama ministerijos vadovybės lygmeniu – nerengiamas strateginis IT planas, tobulintina IT valdymo organizacinė struktūra, nepakankamas stebėsenos ir vertinimo procesas. Be to, buvo nustatyti 24 teisės aktų reikalavimų nesilaikymo atvejai.

Valstybės kontrolės teigimu, ministerijos IT valdymo kokybė turės įtakos ir kitų valstybės institucijų veiklai – nuo 2016 metų sausio 5 dienos Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos paskirtas vienu iš keturių valstybės IT paslaugų teikėju.