Lietuvoje

2013.04.05 15:08

Atsistatydinusio kardinolo A. J. Bačkio pareigas eis G. Grušas

ELTA2013.04.05 15:08

Penktadienį popiežius Pranciškus priėmė kardinolo Audriaus Juozo Bačkio atsistatydinimą ir nauju Vilniaus Arkivyskupu Metropolitu paskyrė vyskupą Gintarą Grušą.

Penktadienį popiežius Pranciškus priėmė kardinolo Audriaus Juozo Bačkio atsistatydinimą ir nauju Vilniaus Arkivyskupu Metropolitu paskyrė vyskupą Gintarą Grušą.

A. J. Bačkio atsistatydinimo prašymas įteiktas pagal kanonų teisės nuostatus, jam sulaukus 75 metų amžiaus.

Kol įvyks naujo arkivyskupo ingresas, kardinolas paskirtas Arkivyskupijos administratoriumi.

Primename, kad 2012-ųjų vasario 1-ąją Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis tuometiniam popiežiui Benediktui XVI išsiuntė atsistatydinimo iš pareigų raštą.

Atsistatydinimo raštą privalo parašyti ir savo tiesioginiam vadovui įteikti kiekvienas 75-erių metų sulaukęs Katalikų bažnyčios dvasininkas. Kunigai tokius raštus įteikia vyskupams, o kardinolai – popiežiui.

Neretai atsistatydinančio dvasininko vadovas nusprendžia jį palikti toliau dirbti tą patį darbą. Tai priklauso nuo atsistatydinančiojo sveikatos būklės ir kitų aplinkybių.

G. Grušas naujas pareigas pradės eiti balandžio 23-iąją

Arkivyskupas G. Grušas naujas pareigas pradės vykdyti su iškilmingomis ingreso Šv. Mišiomis, kurios įvyks Šv. Jurgio, Vilniaus arkivyskupijos globėjo šventėje, balandžio 23-iąją Vilniaus Arkikatedroje.

Vyskupas G. Grušas gimė 1961 m. rugsėjo 23 d. Vašingtone, JAV. Augdamas lietuvių šeimoje, įsitraukė į tautinę ir katalikišką išeivių veiklą. Aktyviai dalyvavo Los Andželo Šv. Kazimiero lietuvių parapijos gyvenime, Ateitininkų federacijos veikloje, 1983–1987 m. buvo Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas ir Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narys.

Prieš stodamas į seminariją baigė matematiką ir informatiką Kalifornijos universitete Los Andžele (UCLA), dirbo IBM korporacijoje. Dvasines studijas pradėjo Pranciškonų universitete Steubenville, Ohajuje, vėliau dvejus metus mokėsi Romoje, Popiežiškojoje Šv. Bedos kolegijoje. 1992 m. Vilniuje buvo įšventintas diakonu ir paskirtas Popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Lietuvą komiteto generaliniu sekretoriumi. Grįžęs į Romą, tęsė studijas gyvendamas Popiežiškojoje Šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje, teologijos bakalauro laipsnį įgijo Popiežiškajame Šv. Tomo Akviniečio universitete.

1994 m. birželio 25 d. Vilniaus arkikatedroje arkivyskupo A. J. Bačkio įšventintas kunigu. Tais pačiais metais išrinktas Lietuvos Vyskupų Konferencijos generaliniu sekretoriumi. 1997 m. grįžęs į Romą tęsė studijas Popiežiškajame Šv. Tomo Akviniečio universitete, kur 2001 m įgijo bažnytinės teisės daktaro laipsnį. 2001–2003 m. buvo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektoriumi, dėstė kanonų teisę. Nuo 2002 m. eina Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinio sekretoriaus pareigas.

Pastarąjį dešimtmetį buvo Vilniaus arkivyskupijos Kunigų tarybos narys ir konsultorius, vadovavo komisijai, rengiančiai lietuvišką Kanonų teisės kodekso redakciją. Nuo 2006 m. – Ateitininkų federacijos Dvasios vadas. Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos tarybos narys, leidyklos „Katalikų pasaulio leidiniai“ valdybos pirmininkas, išeivių organizacijos „Lietuvių katalikų religinė šalpa“ valdybos vicepirmininkas. Šventojo Tėvo kapeliono, monsinjoro, titulas vyskupui G. Grušui buvo suteiktas 2003 m.

2010 m. liepos 2 d. Šventasis Tėvas Benediktas XVI monsinjorą G. Grušą paskyrė Kariuomenės ordinaru. Vyskupas nominatas buvo konsekruotas 2010 m. rugsėjo 4 d. Vilniaus arkikatedroje. 2011 m. spalio 26 d. išrinktas Lietuvos Vyskupų konferencijos Nuolatinės tarybos nariu ir LVK Švietimo komisijos pirmininku.

Arkivyskupas G. Grušas moka lietuvių, anglų, italų ir prancūzų kalbas.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.