Lietuvoje

2013.04.05 10:38

Tarmių metai padiktavo susitikimų Raudondvaryje temas

ELTA 2013.04.05 10:38

Kauno rajone, Raudondvario dvaro Baltojoje salėje, penktadienį prasidės mokslinė konferencija „Žmogaus regioninės savivertės svarba“. Šis renginys, kaip tarmiškosios kūrybos konkurso šventė, Raudondvaryje tęsis ir šeštadienį.

Kauno rajone, Raudondvario dvaro Baltojoje salėje, penktadienį prasidės mokslinė konferencija „Žmogaus regioninės savivertės svarba“. Šis renginys, kaip tarmiškosios kūrybos konkurso šventė, Raudondvaryje tęsis ir šeštadienį.

Konferencijoje Vilniaus universiteto profesorius, habil. dr. Bonifacas Stundžia skaitys pranešimą „Tarmės ir raštas“. Apie tarmių ateitį ir regioninę politiką kalbės Etninės kultūros globos tarybos atstovė, dr. Dalia Urbanavičienė. Lietuvos tarmių raidą XXI amžiuje apžvelgs Lietuvių kalbos instituto profesorė dr. Danguolė Mikulėnienė bei dr. Violeta Meilūnaitė.

Diskusijose ketina kalbėti ir vietos veiklos grupių, regionų atstovai. Vakare Kupiškio kultūros centro folkloro ansamblis „Kupkėmis“ konferencijos dalyviams parodys vaidinimą „Vesėlios anoj šaly“.

Šeštadienį Raudondvario kultūros centre nuo vidurdienio vyks VI respublikinio tarmiškosios kūrybos konkurso baigiamoji šventė. Savo kūrybą pristatys konkurso laureatai, prizininkai bei svečiai. Renginio metu veiks visų šių metų konkursų darbų paroda.

Tarmių šventėje dalyvaus bardai, folkloro ansambliai.

Renginį organizuoja Kauno rajono savivaldybė, Raudondvario kultūros centras ir Raudondvario dvaras.

Kauno rajono mero patarėjas Edmundas Mališauskas primena, jog tai – jau antrasis respublikinis Tarmių metams skirtas renginys Raudondvaryje. Sausio 5 dieną čia vyko Tarmių metų pradžios šventė.

2013–uosius Tarmių metais paskelbė Seimas, pritardamas Europos Sąjungos skatinimui išlaikyti vietines kalbas ir atsižvelgdamas į tai, kad gyvoji tarmių tradicija Lietuvoje sparčiai nyksta. Mokslininkai Lietuvoje išskiria dvi pagrindines tarmes – aukšaičių ir žemaičių, 15 patarmių ir beveik 100 šnektų.

Pagal Vyriausybės patvirtintą Tarmių metų priemonių planą, šiemet numatyta surengti tarmių festivalį, organizuoti senąją lietuvių raštiją įvairiomis tarmėmis pristatantį renginių ciklą, skatinti mokslinius tarmių tyrimus. Taip pat planuojama organizuoti „tarmiškiausios“ regioninės televizijos ir radijo stoties, sėkmingiausiai tarmes propaguojančio leidinio bei „tarmiškiausio“ lietuviško gaminio pavadinimo konkursus.

Pažymėti Tarmių metus Lietuvoje numatoma ir organizuojant vaikų bei jaunimo liaudies kūrybos atlikėjų konkursus „Tramtatulis“, inicijuojant Tarmių dienų minėjimą savivaldybėse, valstybės institucijose, mokyklose bei bibliotekose, rengiant ekskursijų vadovų, vedančių ekskursijas vietos tarme, konkursus, surengiant pasakojimų tarmėmis varžytuves.