Lietuvoje

2013.04.04 10:54

Bendruomenėms kaip ir pernai skyrė 8 mln. litų

ELTA 2013.04.04 10:54

Artimiausiu metu šalies savivaldybėms bus paskirstyti 8 mln. litų Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programai įgyvendinti.

Artimiausiu metu šalies savivaldybėms bus paskirstyti 8 mln. litų Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programai įgyvendinti.

Pasak ministrės Algimantos Pabedinskienės, ši programa ypatinga tuo, kad leidžia efektyviai panaudoti valstybės skiriamas lėšas, nes būtent patys bendruomenių nariai geriausiai žino, ko trūksta jų aplinkoje gyvenantiems žmonėms, kokios yra jų krašto socialinės problemos.

„Bendruomenių vaidmuo yra labai svarbus, tad turime palaikyti ir stiprinti jų veiklą, kuo aktyviau įtraukti jas į vietos bendruomenei svarbių sprendimų priėmimą. Sprendimų priėmimo perleidimas bendruomenėms padeda mažinti atotrūkį tarp miestų ir kaimų gyventojų, geriau pasirūpinti nepasiturinčiomis šeimomis, neįgaliaisiais ir kitais pažeidžiamiausiais bendruomenės gyventojais“, – sako ministrė A. Pabedinskienė.

Paskirtų lėšų praktinį panaudojimą viešųjų poreikių tenkinimui spręs vietos bendruomenių tarybos, sudarytos iš seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ar kitų gyvenamųjų vietovių gyventojų, jų atstovų, šiose teritorijose veikiančių bendruomeninių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovų.

Lėšos galės būti skirtos labiausiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir grupėms, vaikų ir jaunimo užimtumui, kultūriniams ir švietėjiškiems renginiams, viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimui, sportui ir sveikatinimui, bendruomeninės veiklos organizavimui ir kitoms, vietos bendruomenės gyvenimo kokybę gerinančioms iniciatyvoms.

Numatoma, kad minėtos programos įgyvendinime dalyvaus visos 60 Lietuvos savivaldybių, kuriose yra 550 seniūnijų.

Pernai bendruomenėms taip pat buvo skirta 8 mln. litų.