Lietuvoje

2016.09.28 11:11

Aplinkos ministrai Paryžiuje tariasi, kaip spręsti vandens taršos problemas

LRT.lt2016.09.28 11:11

Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas š. m. rugsėjo 28–29 d. dalyvauja Paryžiuje (Prancūzija) vykstančiame Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Aplinkos politikos komiteto aplinkos ministrų susitikime, rašoma pranešime spaudai. Jame svarstomi klausimai dėl Paryžiaus klimato kaitos susitarimo įgyvendinimo, efektyvaus išteklių naudojimo, vandenų valdymo ir biologinės įvairovės išsaugojimo.

Aplinkos ministrai susitikimo metu organizuojamose grupėse detaliai aptars, kaip finansuoti investicijas į vandens sektorių ir spręsti miestų vandens taršos problemas, taip pat pasidalins šalių patirtimi ir pasiekimais vandenų srityje.

 „Šiuo metu Lietuvoje vyksta tarpinstitucinės derybos dėl strateginio dokumento Vandenų srities plėtros programos 2017–2023 m., kuriai įgyvendinti reikės maždaug pusės milijardo eurų. Nuo 2000 m. Lietuva jau investavo apie milijardą eurų į vandens infrastruktūrą, daugiausiai – į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų valymo įrenginius. Šiuo metu vienas iš Lietuvos iššūkių – užtikrinti, kad ES investicijos vandenų srityje būtų panaudotos ekonomiškai efektyviai. Manome, kad visų sričių institucijos turi būti suinteresuotos laikytis vieningos politikos vandenų klausimais, nes ir žemės ūkis, ir energetika, ir transportas priklauso nuo vandens. Politikos suderinamumas tarp skirtingų sektorių prisidėtų prie vandenų išsaugojimo ir tvaraus naudojimo“, – susitikime sakė K. Trečiokas.

Aplinkos ministras taip pat paminėjo, kad 2014 m. įsigaliojęs Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas pirmą kartą Lietuvoje nustatė paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainodaros principus juridiniams asmenims. Įstatymo nuostatos leidžia dalį ES lėšų skirti paviršinių nuotekų infrastruktūros renovacijai ir plėtrai. Pagal naujausius duomenis Lietuvoje valoma apie 16 % paviršinių nuotekų. 

Tačiau naujosios įstatymo nuostatos dėl ES paramos skyrimo ir dėl aiškios paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainodaros prisidės prie to, kad paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikėjai galėtų teikti kokybiškas ir aplinkos apsaugos reikalavimus atitinkančias paslaugas, vystyti ir išlaikyti paslaugų teikimui reikalingą infrastruktūrą.

Populiariausi