Lietuvoje

2016.09.22 19:15

Šalies pedagogams ir moksleiviams – vadovėliai apie šalies saugumą ir gynybą

Šalies mokyklas jau po mėnesio turėtų pasiekti leidiniai, skirti pristatyti šalies saugumo ir gynybos problemas moksleiviams.

Jau išleistoje Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Humanitarinių mokslų katedros mokslininkių parengtoje metodinėje medžiagoje mokytojams patariama, kaip įvairių dalykų pamokose integruoti įvairius su šalies gynyba ir saugumu susijusius aspektus. 

Planuojama, jog šia medžiaga galės naudotis pilietinio ugdymo – istorijos, chemijos, fizinio lavinimo ir kitų dalykų mokytojai. Taip pat ji galės būti naudojama krašto gynybos pamokose, kurias gali rinktis 11–12 klasių moksleiviai, neformaliajame ugdyme dirbant su jaunaisiais šauliais. Po mėnesio ketinama pristatyti ir Pilietinio ugdymo vadovėlio priedą moksleiviams – abu leidiniai bus platinami mokyklose nemokamai, jų elektroninė versija turėtų atsirasti ir internete.

„Norėjome suteikti tų pagrindinių žinių apie šalies saugumą ir šalies gynybą. Be abejo, saugumo ir gynybos problemų tematika yra sudėtinė pilietinio ugdymo dalis, bet be šitų žinių neįmanoma išugdyti aktyvaus ir atsakingo Lietuvos piliečio. Todėl mes galvojame, kad knyga visų pirma turėtų būti skirta mokytojams (...). Apie daugelį saugumo problemų, grėsmių mokytojai jau dabar kalba savo pamokų metu: apie įvairias socialines, ekologines grėsmes. Tai gali būti pagalba ir jiems formuojant visuminį moksleivio požiūrį į saugumą ir gynybą“, – spaudos konferencijoje ketvirtadienį teigė viena knygos autorių Audronė Petrauskaitė.

Anot jos, rengiant knygą, buvo remiamasi karinių bei kitų ekspertų patarimais – mokytojams pateikiami pavyzdžiai, kaip būtų galima integruoti krašto saugumo ir gynybos klausimus ne tik į pilietiškumo ugdymo programą, bet ir į kūno kultūros, chemijos, technologijų mokomuosius dalykus.

„Pavyzdžiui, pilietiškumo modulio užsiėmimuose siekiant ugdyti komandinę dvasią gali būti aiškinama rikiuotės paskirtis, kas yra žygiavimas – konkretūs elementai, susiję su kariuomene. Jei istoriniai pavyzdžiai, istorijos mokytojams galima akcentuoti momentus, susijusius su taktikos pagrindais: kokios buvo operacijos, kokie karvedžiai“, – aiškino medžiagą rengusi Rolanda Kazlauskaitė-Markelienė.

A. Petrauskaitės teigimu, pedagogams siūloma kalbėti ir apie informacines grėsmes, apie pirmąją medicininę pagalbą, apie tai, kaip elgtis įvairiose ekstremaliose situacijose, netgi apie tai, kaip gaminami sausi kariuomenės daviniai.

„Technologijų mokomajame dalyke, mokytojas, aiškindamas temą apie konstrukcines medžiagas, gali pasiimti konstrukcijos pavyzdžius, susijusius su karine technika“, – teigė A. Petrauskaitė.

Švietimo ir mokslo viceministras Rolandas Zuoza sako, kad medžiaga išleista 2540 knygų tiražu, t. y. po 2 knygas kiekvienai šalies mokyklai. Jei prireiks, svarstoma, leidimą pakartoti.

„Tai yra numatyta ugdymo turinyje, tik trūko metodinės medžiagos. Jokių papildomų darbų čia nėra, tai tik pagalba ir džiaugsmas mokytojui, kad turės iš ko kokybiškai perteikti žinias“, – kalbėjo A. Zuoza.

Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas neatmetė, kad tiek vadovėlio priedas, tiek ir metodinė medžiaga galėtų būti išleisti ir rusų bei lenkų kalbomis tautinių mažumų mokykloms.

KAM nuotr.

„Kol kas lauksime knygų įvertinimo lietuvių kalba. Jei tautinių mažumų mokyklos norės išleisti, matyt, tikrai apie tai galvosime, jei bus toks poreikis“, – teigė J. Olekas.

Knygos autorės jau teigia pristačiusios medžiagą Švenčionių pedagogams ir sako, jog renginys sulaukė didelio susidomėjimo.

Pilietiškumo ugdymo vadovėlio priedą ketinama išleisti ir pristatyti iki lapkričio pradžios.

Leidiniai mokykloms bus dalijami nemokamai, elektroninė jų versija taip pat bus prieinami ir internete.