Lietuvoje

2016.09.20 22:00

Lietuva atšaukia gynybos atašė Rusijoje

Dar neataušus „auksinių šakučių“ skandalui, trauktis raginamas krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, regis, prisivirė naujos košės: jis į Lietuvos gynybos atašė Maskvoje postą paskyrė karininką, kuris nuslėpė skandalingą informaciją apie savo šeimyninę padėtį.

Lietuvos gynybos atašė Maskvoje pareigas iki šiol ėjo pulkininkas Audrius Marcinkevičius, o jį turėjo pakeisti pulkininkas leitenantas Saulius Pikturna.

Įdomu tai, kad dar pernai šiai tarnybai tiriant „auksinių šakučių“ pirkimą, kurį vykdė Materialinių resursų departamentas, plk. ltn. S. Pikturna buvo KAM Generalinės inspekcijos Tyrimų skyriaus vedėjas.

O jau šių metų rugpjūtį, dar prieš įsisiūbuojant „auksinių šakučių“ skandalui, 43 metų karininkas, kuris turi teisininko išsilavinimą, sulaukė karjeros paaukštinimo iš paties ministro J. Oleko ir galėjo krautis lagaminus į Maskvą.

Netikėtos vedybos su Rusijos piliete

Tačiau paaiškėjo, kad prieš pat paskyrimą S. Pikturna išsiskyrė su žmona ir staiga vedė kitą moterį – O. S. (vardas ir pavardė redakcijai žinomi, – Red.). Galbūt ši aplinkybė nebūtų sukėlusi didelio susidomėjimo, jei ne vienas faktas: tvarkydamas dokumentus Lietuvoje S. Pikturna informavo, kad žmona yra ukrainietė ir pridavė ukrainietišką O. S. pasą.

Tačiau jau nuvykęs į Maskvą ir pradėjęs tvarkyti vizų reikalus karininkas pasakojo kitą istoriją: esą jo žmonai vizos nereikia, nes ji yra Rusijos pilietė iš Krymo ir turi rusišką pasą.

2014 metais Rusijai okupavus ir aneksavus Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį, dalis vietos gyventojų noriai išsiėmė naujus rusiškus pasus, nors tarptautinė bendruomenė nepripažįsta Krymo priklausomybės Rusijai ir laiko šį pusiasalį Ukrainos dalimi.

Bet net ir tie, kurie nenorėjo skirtis su ukrainietiškais pasais ir dėl vienokių ar kitokių priežasčių negalėjo palikti Krymo, buvo priversti įsigyti rusiškus pasus, mat ukrainietiškas Kryme šiuo metu neužtikrina jokių teisių vietos gyventojams.

Tai, kad Lietuvos karininkas vedė Rusijos pilietę iš Krymo, kuri turėjo ukrainietišką pasą, o vėliau įsigijo ir rusišką asmens dokumentą, savaime taip pat gali nieko nereikšti.

Tačiau Rusijos žvalgybos tarnybos jau yra pademonstravusios, kad per savo piliečius gali siekti daryti poveikį kitų šalių asmenims, ypač jei jie užima aukštas pareigas – Rusijos žvalgybininkai galėtų įgyti įtakos svertų Lietuvos karininko sutuoktinei, per ją tiesiogiai ar per jos artimuosius Kryme.

Panašių spaudimo priemonių Rusija griebėsi pernai, kai Simferopolyje buvo sulaikyta ukrainiečių bataliono „Krymas“ vado Stanislavo Krasnovo motina.

Federalinės saugumo tarnybos (FST) agentai esą domėjosi ukrainiečio ryšiais, draugais, klausė, kaip jis „tapo fašistu“ – S. Krasnovas dalyvavo 2014 metų Maidano įvykiuose Kijeve, vėliau tapo savanoriškojo bataliono nariu, iškilo iki vado pareigų. Rusijos propaganda ukrainiečių karininkus, ypač iš savanoriškųjų batalionų dažnai kaltindavo įvairiais nusikaltimais ir jiems klijavo "fašistų" etiketes.

Tačiau netrukus po tokio pareiškimo apie sulaikytą motiną S. Krasnovas pats turėjo didelių nemalonumų – pernai vasarį jis buvo sulaikytas per specialią operaciją – Ukrainos saugumo tarnyba S. Krasnovą apkaltino bendradarbiavimu su FST bei teroro aktų rengimu. Kryme gimęs ukrainietis esą perdavinėjo informaciją rusų agentams dar nuo 2014-ųjų.

Karininką atšaukė „konsultacijoms“

DELFI šaltinių informacijoje pažymima, kad Maskvoje paaiškėjus detalėms dėl Lietuvos gynybos atašė netikėtų vedybų, S. Pikturna išsisukinėjo ir vis tiek siekė akredituotis prie Rusijos gynybos ministerijos.

Galiausiai jis buvo sugrąžintas į Lietuvą „konsultacijoms“. Paprastai toks diplomatinis išsireiškimas reiškia arba protestą prieš šalį iš kurios atšaukiamas atstovas, arba bausmę jam pačiam.

DELFI duomenimis, prieš S. Pikturną pradėtas tyrimas, kurį atlieka Antrasis operatyvinių tyrimų departamentas (AOTD), kuris yra pavaldus ministrui J. Olekui.

AOTD paprastai tikrina Krašto apsaugos sistemos darbuotojus, o pastarieji privalo deklaruoti savo keliones į užsienio valstybes, kurios nepriklauso ES arba NATO šalims. Tačiau nėra žinoma, ar Lietuvos kontržvalgybininkai turėjo informacijos apie naująją S. Pikturnos sutuoktinę, kada ir kur ji susipažino su Lietuvos karininku. Taip pat nėra žinoma, ar tyrėjus domina tik pats faktas, kad buvo nuslėpta naujosios sutuoktinės pilietybė, ar įtarimų sukėlė ir moters ryšiai.

Tačiau aiškėja, kad atšauktas karininkas iš tarnybos nebuvo pašalintas – jam leista savo noru pasitraukti į rezervą. O tai reiškia, kad bent jau tol, kol nėra baigtas tyrimas, plk. lt. dar turi teisę dirbti su slapta informacija. Panaikinus šį leidimą jis netektų ir savo pareigų.

KAM į DELFI užklausą dėl S. Pikturnos atšaukimo aplinkybių atsakymų kol kas nepateikė ir apsiribojo lakonišku komentaru.

„Krašto apsaugos ministerija, suderinusi su Užsienio reikalų ministerija, šiandien (rugsėjo 20 d.) informavo Rusijos Federacijos ambasadą Lietuvoje, kad nuo šio penktadienio (rugsėjo 23 d.) yra atšaukiamas Lietuvos gynybos atašė Rusijos Federacijoje pulkininkas Saulius Pikturna.

Sprendimas dėl jo atšaukimo buvo priimtas atsižvelgus į jo paties prašymą dėl pasikeitusių šeimyninių aplinkybių. Tuo pačiu įsakymu plk. S. Pikturna yra perkeliamas į Krašto apsaugos ministerijos rezervą. Netrukus bus pradėtas naujojo gynybos atašė atrankos ir skyrimo procesas“, – teigiama KAM atstovės Astos Galdikaitės komentare.

Pats S. Pikturna situaciją komentuoti atsisakė.