Lietuvoje

2016.09.06 11:24

Mirė signataras G. Iešmantas

BNS, LRT RADIJAS, LRT.lt 2016.09.06 11:24

Eidamas 87-uosius metus mirė Nepriklausomybės akto signataras, žurnalistas ir rašytojas Gintautas Iešmantas. Signataras laidojamas trečiadienį Vilniaus Antakalnio kapinėse. Urna iš Vilniaus laidojimo rūmų išnešama 12 valandą.

Seimas pranešė, kad signataras mirė sekmadienį.

Kviečiame prisiminti rašytoją ir signatarą:

G. Iešmantas. „Lietuva, mano likime!“

„Literatūros akiračių“ laida apie G. Iešmantą

Pokalbis su Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataru G. Iešmantu LRT RADIJO laidoje „Ryto garsai“

G. Iešmantas gimė 1930 metais. Lietuvių kalbos ir literatūros specialybę turėjęs signataras dirbo žurnalistu, rašė poeziją. 1974 metais G. Iešmanto bute padaryta krata ir rasti nuo 1947 metų rašyti eilėraščiai apie laisvę – tuomet jis pašalintas iš „Komjaunimo tiesos“ redakcijos skyriaus vedėjo pareigų.

Už politinę veiklą 1980 metais suimtas ir nuteistas 6 metams griežto režimo lagerio ir 5 metams ištrėmimo. Kalintas Permės srities Čiusovojaus rajone. Nuo 1986 metų iki 1988 metų lapkričio buvo tremtyje Komijoje, tais pačiais metais amnestuotas.

1989 metais Lietuvos socialdemokratų partijos atkūrimo iniciatyvinės grupės narys, 1989–1993 metais LSDP tarybos narys, 1989 metais – „Lietuvos socialdemokrato“, 1990–1991 metais – „Lietuvos žinių“ redaktorius. 1990–1992 metais Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatas, Nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signataras.

Apie Kovo 11-ąją G. Iešmantas yra sakęs, kad ši diena jam – jo gyvenimo viršūnė.

Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius reiškia užuojautą dėl Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Gintauto Iešmanto mirties.

„Netekome žurnalisto, rašytojo, žmogaus, galvojusio apie Lietuvą ir nuoširdžiai dirbusio jos labui, Kovo 11-osios Akto signataro. Šviesaus atminimo Gintautas Iešmantas už nuopelnus atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos nepriklausomą valstybę buvo apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu, jam taip pat buvo suteiktas Vyčio kryžiaus 3 laipsnio ordinas“, – rašoma vyriausybės vadovo užuojautoje.

„Reiškiu nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir visiems, pažinojusiems velionį. Linkiu stiprybės šią sunkią netekties valandą“, – sako premjeras A. Butkevičius.