Naujienų srautas

Lietuvoje2016.08.31 16:13

VTEK: V. Gailiušas pažeidė įstatymą

LRT.lt 2016.08.31 16:13

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) Vidaus audito skyriaus vedėjas Vytautas Gailiušas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.

Tyrimas atliktas SADM pranešimo pagrindu. Pastarajame buvo nurodyta, kad V. Gailiušo vadovaujamas skyrius atlieka auditus SADM pavaldžiose ar jos valdymo srityje esančiose įstaigose – VšĮ Europos socialinio fondo agentūroje (ESFA) ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje (NDNT). Jose dirba tarnautojo duktė ir sesuo. Teigta, kad šių interesų konfliktą galinčių sukelti artimų asmenų V. Gailiušas nepateikė privačių interesų deklaracijoje nustatyta tvarka ir terminais bei dalyvavo atliekant auditą minėtose įstaigose.

Iš tyrimo medžiagos matyti, kad V. Gailiušas savo tiesioginiam vadovui – ministrui – neteikė nusišalinimo nuo savo funkcijų atlikimo audituojamų subjektų, kuriuose dirba jam artimi asmenys, atžvilgiu. VTEK nustatė, kad vykdant auditus ESFA ir NDNT nebuvo tiesiogiai vertinama V. Gailiušo sesers bei dukros veikla. Tačiau, VTEK nuomone, audituojamų įstaigų veiklos vertinimu tarnautojo dukra ir sesuo buvo asmeniškai suinteresuotos, todėl ir pats V. Gailiušas negalėjo išlikti objektyvus bei nešališkas, kai derino su įstaigų veikla susijusias vidaus audito ataskaitas arba dalyvavo vykdant auditą.

Vengdamas galimo šališkumo ir interesų konflikto, V. Gailiušas turėjo deklaruoti minėtas aplinkybes. Dėl dukros darbo ESFA galintį kilti interesų konfliktą tarnautojas deklaravo tik šių metų birželį, o su sesers darbu NDNT susijusių aplinkybių V. Gailiušas nėra deklaravęs iki šiol.

Siekiant užkirsti kelią galimiems interesų konfliktams, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas nustato reikalavimą valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui deklaracijoje nurodyti artimus asmenis ar kitus jam žinomus asmenis, arba duomenis, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas. Įstatymas nustato ir konkrečius terminus šioms aplinkybėms pateikti: jeigu deklaracijoje nurodyti duomenys pasikeitė, deklaruojantysis privalo deklaraciją patikslinti per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo. Jei paaiškėja naujos interesų konfliktą galinčios kelti aplinkybės, deklaruojantysis privalo deklaraciją papildyti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas po aplinkybių paaiškėjimo.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidusiais Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas. Už šio įstatymo pažeidimą iš pareigų atleisti asmenys trejus metus negali būti priimami, skiriami ar renkami į pareigas valstybinėje tarnyboje. Jeigu asmuo per vienerius metus nuo tos dienos, kurią buvo pripažintas pažeidęs minėto įstatymo reikalavimus, nėra pripažįstamas dar kartą pažeidęs šį įstatymą, laikoma, kad jis šio įstatymo nėra pažeidęs.

LRT yra žiniasklaidos priemonė, sertifikuota pagal tarptautinę Žurnalistikos patikimumo iniciatyvos programą

Naujausi, Skaitomiausi