Lietuvoje

2016.08.22 16:54

Prisiekė Lietuvai ir tapo jos piliečiais 22 asmenys

ELTA 2016.08.22 16:54

Vidaus reikalų ministerijoje pirmadienį Lietuvos Respublikai prisiekė 22 asmenys.

„Sveikinu Jus visus tapus Lietuvos piliečiais. Pilietybė – tai ne tik įstatymai, teisės aktų sąvadas. Noriu palinkėti, kad Lietuvos pilietybę kiekvienas turėtumėte ir suvoktumėte savo širdyse ir protuose. Gaudami pilietybę, gaunate ne tik visas Lietuvos Respublikos piliečio teises, bet ir pareigas, todėl linkiu, kviečiu ir raginu Jus kurti Lietuvą kartu“, – po pilietybės priesaikos ceremonijos sakė priesaiką priėmęs vidaus reikalų viceministras Justas Pankauskas.

Prisiekusiems asmenims Lietuvos Respublikos pilietybė buvo suteikta ar grąžinta Prezidento dekretu. 9 asmenims pilietybė suteikta natūralizacijos tvarka, tai reiškia, kad jie gyvena Lietuvoje, bet iki šiol neturėjo jokios pilietybės. Dar 13 asmenų anksčiau turėjo kitos valstybės pilietybę, kurios neteko: Lietuvos Respublikai prisiekė 4 buvę Rusijos Federacijos piliečiai, po 2 – Baltarusijos ir Armėnijos, po 1 – Kazachstano, Vengrijos, Turkijos, Uzbekistano ir buvęs Meksikos pilietis.

Priesaikos ceremonijos metu visi be išlygų prisiekė būti ištikimi Lietuvos Respublikai, laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, ginti Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką, pasižadėjo gerbti Lietuvos valstybinę kalbą, kultūrą ir papročius, stiprinti Lietuvos demokratijos ir teisinės valstybės pagrindus. Baigęs skaityti priesaikos tekstą, kiekvienas pasirašė vardinį priesaikos lapą.

Pagal Pilietybės įstatymą asmuo, kuriam suteikta pilietybė, per nustatytą laiką turi viešai ir iškilmingai prisiekti Lietuvos Respublikai – tik po to jis tampa Lietuvos Respublikos piliečiu ir įgyja piliečio teises, laisves ir pareigas. Priesaiką priima vidaus reikalų ministras ar jo įgaliotas viceministras.

Šių metų pirmąjį pusmetį Lietuvos pilietybė buvo suteikta 120 asmenų. 2015 metais Lietuvos Respublikos pilietybė buvo suteikta 245 asmenims.