Lietuvoje

2013.03.28 09:57

STT: korupcija Migracijos departamente atsiranda dėl neišsamių įstatymų

LRT.lt 2013.03.28 09:57

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai, atlikę korupcijos rizikos analizę Migracijos departamente, teigia, kad neišsamus atskirų teisės aktų nuostatų reglamentavimas sudaro prielaidų atsirasti korupcijai.  

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai, atlikę korupcijos rizikos analizę Migracijos departamente, teigia, kad neišsamus atskirų teisės aktų nuostatų reglamentavimas sudaro prielaidų atsirasti korupcijai.

Korupcijos rizikos analizės metu buvo išanalizuotos ir įvertintos Migracijos departamento veiklos sritys, susijusios su vizų išdavimu, atsisakymu jas išduoti ir panaikinimu, leidimo laikinai gyventi užsieniečiui išdavimu ir panaikinimu bei leidimo nuolat gyventi užsieniečiui išdavimu ir panaikinimu, taip pat užsieniečių įtraukimu ir išbraukymu į/iš užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo.

Kaip teigiama pranešime spaudai, siūloma svarstyti galimybę sudaryti sąlygas užsieniečiams, siekiantiems skubiai gauti leidimą laikinai gyventi, gauti minėtą administracinę paslaugą skubos tvarka – sumokėjus papildomą valstybinę rinkliavą.

Taip pat siūloma sukurti aiškius ir efektyvius mechanizmus nustatyti užsieniečiams, kurie siekia gauti arba gauna leidimą laikinai gyventi įsteigdami arba įsigydami fiktyvias įmones, įsigydami menkavertį nekilnojamąjį turtą, pateikdami apgaulingą informaciją apie tai, kad jų buvimas Lietuvos Respublikoje būtinas siekiant įmonės, įstaigos, organizacijos tikslų bei vykdant veiklą. Sprendimų priėmimo dėl leidimo nuolat gyventi užsieniečiui išdavimo procedūroje siūloma konkretizuoti kokiais vertinimo kriterijais vadovaujamasi vertinant ar užsienietis turi pakankamai lėšų ir/ar gauna reguliarių pajamų, kurių pakanka pragyventi Lietuvos Respublikoje.

Siekiant užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvą, nacionalinio sąrašo sudarymo ir tvarkymo procedūrą padaryti skaidresne, teisės aktuose nustatyti aiškius vertinimo kriterijus, kuriais privalėtų vadovautis Migracijos departamento darbuotojai priimdami sprendimą dėl konkretaus termino, kuriam tikslinga įrašyti užsienietį į minėtą sąrašą ir vertindami užsieniečio, siekiančio būti išbrauktam iš minėto sąrašo, rašytiniame motyvuotame prašyme pateiktų argumentų pagrįstumą, ir kt.

Taip pat šiuo metu STT Vilniaus valdybos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimos korupcijos Migracijos departamente. 2012 m. lapkričio 13 d. STT pareigūnai, įtardami prekyba poveikiu, papirkimu ir kyšininkavimu, sulaikė septynis Migracijos departamento pareigūnus, iš kurių net penki užėmė vadovaujamas pareigas. Įtarimai šioje baudžiamojoje byloje pareikšti ir dviem advokatams, dviem advokatų padėjėjams bei dviem fiziniams asmenims.

STT Vilniaus valdybos pareigūnai įtaria, kad leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti arba tokius leidimus pratęsti pageidaujantys ne Europos Sąjungos šalių piliečiai mokėdavo pinigus tarpininkaujantiems advokatams ir advokatų padėjėjams, turintiems ryšių su Migracijos departamento pareigūnais. Neoficialiai sumokėti pinigai per tarpininkus kaip kyšiai pasiekdavo Migracijos departamento pareigūnus, kurie įtakodavo greitesnį leidimų išdavimą užsieniečiams.