Lietuvoje

2013.03.27 10:08

46 proc. mokytojų mano, kad jų mokyklose egzistuoja smurtas prieš vaikus

ELTA 2013.03.27 10:08

Vasarį atlikto smurto prieš vaikus tyrimo duomenimis, 46 proc. apklaustų mokytojų sako, jog per praėjusius metus jų mokymo įstaigose pasitaikė smurto prieš vaikus atvejų.

Vasarį atlikto smurto prieš vaikus tyrimo duomenimis, 46 proc. apklaustų mokytojų sako, jog per praėjusius metus jų mokymo įstaigose pasitaikė smurto prieš vaikus atvejų.

Daugiau kaip 29 proc. tyrimo dalyvių nurodė, kad jų mokyklose buvo iki 5 atvejų per metus, kai vaikas smurtavo prieš kitą vaiką, 5 proc. teigė, kad pasitaikė daugiau nei 10 smurto atvejų.

Taip pat respondentai paminėjo ir suaugusiųjų smurtą mokyklose: 8 proc. apklaustųjų nurodė, kad buvo fizinis smurtas, 9 proc. – kad psichologinis. 17-ka mokytojų nurodė, jog buvo atvejų, kai suaugusieji seksualiai smurtavo prieš vaiką, ir net 31 mokytojas – jog vaikai seksualiai išnaudojo kitus vaikus.

Tyrimo duomenimis, dažniau smurtaujama miesto tipo gyvenviečių mokyklose, tačiau smurto rūšys išsiskyrė ir pagal gyvenamąją vietą: vaikai fiziškai prieš kitus vaikus dažniau smurtauja kaimo ir miesto tipo gyvenviečių mokyklose, o seksualinio smurto iš vaikų ir iš suaugusiųjų dažniau pasitaiko kaimo mokyklose.

Daugiau smurto atvejų užfiksuota progimnazijose nei pradinėse mokyklose ar gimnazijose. Daugiausia smurto (vaikų ir suaugusiųjų) mokytojai pranešė esant 12–15 metų grupėje nei kitose, tačiau viena grupė išsiskyrė – suaugę labiau seksualiai smurtauja prieš vaikus, kurie yra jaunesni nei 7 metų.

Penktadalis tyrime dalyvavusių mokytojų nurodė, jog apie smurtą prieš vaikus praneša tik kartais, o 3 proc. teigė, kad visai nepraneša. Kaip priežastis, kodėl apie smurtą nėra pranešama, mokytojai įvardina baimę, kad prieš auką nebūtų toliau smurtaujama, ar neįsitikinimą buvus smurtui.

40 proc. tokių atvejų, kuomet mokytojai įtarė buvus smurtą, vėliau pasitvirtina. Iš tų mokytojų, kurie pranešė apie smurtą, tik 15 proc. kreipėsi į vaiko teisių apsaugos tarnybas.

Tyrime dalyvavo 1525 mokytojai iš visos Lietuvos.

Jonas Pinskus, Agnė Širinskienė
2023.02.09 12:07

Netikėtumas Seime – griūva Lietuvos regionų frakcija

atnaujinta 12.47