Lietuvoje

2016.07.26 11:28

„Brexit“ referendumo rezultatai didesnės dalies Lietuvos gyventojų nedžiugina

ELTA 2016.07.26 11:28

Šeši iš dešimties apklaustų Lietuvos gyventojų nepalankiai vertina „Brexit“ referendumo rezultatus Jungtinėje Karalystėje (JK), tuo tarpu Europos Sąjungą palankiai vertina septyni iš dešimties respondentų.

Birželio pabaigoje JK vykusio referendumo metu britai nedidele persvara (52 proc. prieš 48 proc.) pareiškė norą pasitraukti iš ES. Norinčių likti Bendrijoje daugiau buvo Škotijoje ir Šiaurės Airijoje, pasitraukimo šalininkų – Anglijoje ir Velse.

Liepos 1–14 dienomis rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovės „Baltijos tyrimai“ atlikta sociologinė apklausa atskleidė, kad visiškai nepalankiai referendumo rezultatus Lietuvoje įvertino 22 proc. respondentų, dar 40 proc. teigė, kad britų sprendimą vertina daugiau nepalankiai nei palankiai. Daugiau teigiamai nei neigiamai apie referendumo rezultatus mano 17 proc. piliečių, tuo tarpu visišką pritarimą britų pozicijai išreiškė 5 proc. apklaustų gyventojų Lietuvoje. 16 proc. respondentų apie „Brexit“ referendumo rezultatus neturėjo jokios nuomonės.

Labiau už kitus britų poziciją buvo linkę palaikyti vyrai ir mažesnių miestelių gyventojai, taip pat asmenys su viduriniu išsilavinimu ir nelietuvių tautybės gyventojai, kairiųjų pažiūrų piliečiai, respondentai, kurie savo šeimos finansinę būklę įvertino kaip blogą. Nepalankiai apie „Brexit“ referendumo rezultatus dažniau atsiliepė jaunesni nei 50 metų amžiaus respondentai, gyventojai su aukštuoju išsilavinimu bei tie, kurių šeimos pajamos per mėnesį viršijo 1 000 eurų.

25 proc. apklaustų gyventojų taip pat teigė turį bent vieną šeimos narį, kuris šiuo metu nuolat gyvena JK, o 65 proc. sakė, kad šioje šalyje gyvena jų draugai ir pažįstami.

Tos pačios apklausos metu 72 proc. respondentų apie ES atsiliepė teigiamai – 14 proc. teigė, kad Bendriją vertina labai palankiai, 58 proc. apie ES atsiliepė daugiau palankiai nei nepalankiai. Visiškai nepalankiai ES vertino 3 proc. apklaustų Lietuvos gyventojų, o 19 proc. sakė į ES žiūrį labiau neigiamai nei teigiamai.

Ypač palankiai ES vertino jaunimas iki 30 metų, didmiesčių gyventojai, respondentai su aukštuoju išsilavinimu ir didžiausiomis šeimos pajamomis, taip pat dešiniųjų pažiūrų asmenys.