Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Naujoji abiturientų vertinimo sistema sumažins galimybes surinkti 100 proc.

Jau gegužę pradėsiantys laikyti valstybinius brandos egzaminus abiturientai bus vertinami pagal naują sistemą. Griežtesnė naujoji tvarka leis ne tik gauti kokybiškesnius vertinimo rezultatus, bet kai kuriems abiturientams ir sumažins galimybes surinkti 100 proc. balų.

Jau gegužę pradėsiantys laikyti valstybinius brandos egzaminus abiturientai bus vertinami pagal naują sistemą. Griežtesnė naujoji tvarka leis ne tik gauti kokybiškesnius vertinimo rezultatus, bet kai kuriems abiturientams ir sumažins galimybes surinkti 100 proc. balų.

Iki šiol abiturientai, laikę valstybinius brandos egzaminus, buvo vertinami pagal norminę vertinimo sistemą. Abiturientai, tais metais surinkę daugiausia taškų, buvo vertinami 100-u proc., o visų kitų abiturientų balai priklausydavo būtent nuo tų geriausiai išlaikiusiųjų. Šių metų brandos egzaminai jau bus vertinami pagal naują – kriterinį modelį.

„Gali būti taip, kad tais metais parengta užduotis pasirodys per sunki ir niekas tų 62 taškų nesurinks, tarkim, surinks daugiausiai 50 taškų, tai, matyt, jau nebus nei 100 proc. įvertinimo, nei 99 proc.“ – sako Ugdymo plėtotės centro poskyrio vedėja Albina Vilimienė.

Naujojoje vertinimo metodikoje yra išskiriami trys lygiai – patenkinamas, pagrindinis ir aukštesnysis, todėl norint gauti 100 proc., reikės surinkti iš anksto aukštesniajam lygiui apskaičiuotus ir priskirtus balus.

„Pagrindinis privalumas – žingsnis link geresnės kokybės, nes tai informacija ir tėvams, ir mokytojams, ir universitetams, kurie priima mokinius, kad jeigu mokinio vertinimas yra tik patenkinimas, tai įsivaizduojame, ką jis geba. [Naujoji sistema] labiau leidžia parodyti kokybę“, – tvirtina Švietimo ir mokslo ministerijos vyriausioji specialistė Marytė Skakauskienė.

Specialistai pripažįsta, kad dabar ir mokiniai, ir užduočių rengėjai turės geriau pasirengti.

„Daugelis šalių turi kriterinį vertinimą, nes tai daugiau atsakomybės reikalaujantis vertinimas – užduočių rengėjai turi būti labai profesionalūs, kad parengtų užduotį tikrai atitinkančius kriterijus“, – teigia M. Skakauskienė.

Kadangi ši sistema bus taikoma pirmus metus, iškilus klausimų dėl vertinimo, gali būti sudaryta komisija ir koreguojami kiekvienam kriteriniam lygiui iš anksto nustatyti balai.