Lietuvoje

2016.07.22 17:07

Lietuvos kariuomenės gretos pasipildė rezervo karininkais

LRT.lt 2016.07.22 17:07

Penktadienį aikštėje prie Krašto apsaugos ministerijos (KAM) karininko priesaiką davė jau antroji po atnaujinimo Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų (JKVM) dalyvių laida – 60 absolventų. Tarp jų šiais metais yra ir devyni medicinos studentai, kurie galės tapti karo medikais. Mokymuose dalyvavę Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai, pagal tarpukario Lietuvos tradicijas vadinami kariūnais aspirantais, papildė Lietuvos rezervo karininkų gretas, praneša KAM.

Sėkmingai kursą baigusiems klausytojams krašto apsaugos viceministras Antanas Valys suteikė atsargos jaunesniojo karininko (leitenanto) laipsnį. Absolventai įgijo rezervo būrio vado, medicinos studentai – karo medicinos gydytojo kvalifikaciją.

Krašto apsaugos ministro Juozo Oleko ir ministerijos vadovybės vardu viceministras A. Valys sveikino absolventus ir kreipėsi į juos kaip į lyderius: „Tai taps reikšminga sąlyga tam, kad pelnytumėte visišką karių pasitikėjimą ir pasirengimą eiti paskui jus į pavojingus žygius ar net akistatą su priešu. Lietuvai reikia jūsų – jaunų ir atsakingai mąstančių, pilietiškų ir patriotiškų karininkų. Nuo jūsų įgytos patirties ir ryžto priklausys mūsų valstybės saugumas, mūsų piliečių laisvė ir nepriklausomybė. Sėkmės jums!“

Renginyje taip pat dalyvavo Lietuvos kariuomenės vado funkcijas vykdantis Jungtinio štabo viršininkas brigados generolas Vilmantas Tamošaitis, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkas pulkininkas Raimundas Matulis, kitų krašto apsaugos sistemos dalinių vadai, JKVM absolventų artimieji.

Brigados generolas V. Tamošaitis pabrėžė, kad, sveikindamas jaunuolius, jų akyse matė ryžtą ir užsidegimą. „Savo žiniomis, mąstymu ir patirtimi jūs Lietuvos kariuomenę darote veržlesnę. Todėl drąsiai galiu teigti, kad ir Lietuvos visuomenė šiandien tapo dar stipresnė. Žinau, kad esant reikalui kovosime ir priešinsimės, ginsime tai, kas priklausė mūsų protėviams, priklauso mums ir priklausys mūsų vaikams – Lietuvos žemę ir laisvę“, – kalbėjo Jungtinio štabo viršininkas.

Geriausius JKVM absolventus atsargos leitenantus – G. Pranevičių, T. Lukošių, J. Bakšaitytę ir I. Zibartą – pasveikino ir atminimo dovanas (durklus) įteikė Lietuvos karo akademijos, Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos ir Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos vadovybė.

Lietuvos karo akademijos viršininkas plk. Raimundas Matulis džiaugėsi studentų sprendimu ir pasiryžimu ginti savo valstybę. „Bet kada gali iškilti grėsmė, kada prireiks ginti ne tik savo šeimą, artimuosius, bet ir visą šalį. Jūs jau žinote, ką kiekvienam kariui reikia mokėti, todėl svariai prisidėsite prie Lietuvos ginkluotosios gynybos. Taip stiprėja mūsų kariuomenė, o kartu ir visa visuomenė“, – kalbėjo pulkininkas ir linkėjo absolventams nesustoti – įgytas žinias panaudoti ateityje, prisijungti prie profesionalios Lietuvos kariuomenės, joje tarnauti ir siekti karininko karjeros.

Nuo 2013 m. rudens atsargos karininkų mokymuose dalyvavo Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai, kuriems buvo sudarytos sąlygos įgyti dar vieną profesiją – karininko. Jie kas antrą savaitgalį vykusiuose mokymuose įgijo bazinių karybos žinių ir įgūdžių, pasirengė veikti kariniame vienete ir jam vadovauti. Teorinių ir praktinių užsiėmimų, taip pat lauko pratybų metu mokėsi taktikos, karo inžinerijos, topografijos, medicinos, fizinio rengimo, lyderio ugdymo ir kitų dalykų. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje dviejų savaičių trukmės lauko stovykloje praktiškai taikydavo per mokymus įgytas žinias.

Po šešerių metų pertraukos 2012 m. atnaujinti JKVM organizuojami trijuose miestuose: Vilniuje – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, Klaipėdoje – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų motorizuotajame pėstininkų batalione ir Kaune – Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje. Medicinos studentų mokymai pirmus metus vyksta Lietuvos kariuomenės mokykloje, antrus ir trečius – Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos Karo medicinos centre.

JKVM buvo atnaujinti, siekiant stiprinti šalies gynybinius pajėgumus – rengti karininkus (būrių vadus) Lietuvos kariuomenės rezervui, jai reikalingus specialistus, ugdyti Lietuvos Respublikos piliečius, pasirengusius atlikti konstitucinę pareigą – ginklu ginti savo valstybę.

Pirmąją atnaujintą JKVM laidą 2015 m. baigė 61 kariūnas aspirantas.