Lietuvoje

2013.03.25 08:09

Mokytojai renkasi į konferenciją

„Litexpo“ parodų rūmuose prasideda mokytojams skirtos metodinės dienos. Iki trečiadienio pedagogai galės susipažinti su ugdymo naujovėmis taikant įvairius mokymo metodus, informacines technologijas, interaktyvias mokymo priemones, netradicines mokymo aplinkas.

„Litexpo“ parodų rūmuose prasideda mokytojams skirtos metodinės dienos. Iki trečiadienio pedagogai galės susipažinti su ugdymo naujovėmis taikant įvairius mokymo metodus, informacines technologijas, interaktyvias mokymo priemones, netradicines mokymo aplinkas.

Nuo šių metų įvedamas valstybiniuose brandos egzaminų kriterinis vertinimas: mokinių pasiekimai bus vertinami pagal nustatytus kriterijus, bet nebebus lyginami tarpusavyje, nustatant galutinius rezultatus pagal šimtabalę skalę. Mokytojai galės susipažinti su šiuo vertinimu išsamiau.

Taip pat bus diskutuojama, kaip kūrybiškai ugdyti mokinių sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą.