Lietuvoje

2016.07.15 15:36

Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadu tapo V. Rupšys

LRT.lt2016.07.15 15:36

Kaune, iškilmingos ceremonijos metu, minint 606-ąsias Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų metines, vadovavimą Sausumos pajėgoms perėmė naujasis vadas brigados generolas Valdemaras Rupšys. Prieš šią ceremoniją plk. V. Rupšiui buvo suteiktas brigados generolo laipsnis prezidentūroje Vilniuje. Naujasis Sausumos pajėgų vadas pakeitė ketverius metus šias pareigas ėjusį generolą majorą Almantą Leiką.

„Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgos – tai Lietuvos kariuomenės stuburas, pagrindas ir naujojo vado laukia nelengvas uždavinys – įgyvendinti priimtus atgrasymo sprendimus, užtikrinti naujų pajėgumų elementų integraciją sausumos pajėgų vienetuose, intensyvios bendros sąjungininkų ir Lietuvos karių pratybos, misijos ir kiti ne mažiau svarbūs uždaviniai“, –  sakė krašto apsaugos ministras Juozas Olekas.

Ministras J. Olekas pabrėžė, kad „patriotizmas, drąsa, ryžtas, pasiaukojimas – tai amžinos vertybės, kurios suteikė stiprybės Lietuvos kariams prieš 606 metų Žalgirio mūšyje, Tautos didvyriams kovoje už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę ir iki šių dienų, susiduriant su dabartiniais saugumo iššūkiais.

Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas atkreipė dėmesį, kad „pastarųjų metų iššūkiai ir pokyčiai Sausumos pajėgose pareikalavo daug pastangų ir pasiaukojimo tiek iš karių, tiek iš vadų.

Pastaraisiais metais vadovaujant gen. mjr. A. Leikai Sausumos pajėgų vienetai 2013 ir 2015 metais sėkmingai budėjo NATO greitojo reagavimo pajėgose ir ‪‎ES kovinėse grupėse, 2013 m. sėkmingai užbaigė aštuonis metus trukusią Lietuvos vadovaujamą NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės misiją, dalyvavo NATO patariamojoje ir mokymo misijoje Afganistane „Tvirta parama“, Europos Sąjungos kovos su piratavimu operacijoje „Atalanta“ prie Somalio krantų ir Mokymo misijoje Malyje, JAV vadovaujamoje mokymo misijoje Ukrainoje, budėjo nacionalinėse Taikos meto užduočių operacinėse pajėgose ir greitojo reagavimo pajėgose“.

Gen. ltn. J. V. Žukas padėkojo gen. mjr. A. Leikai už iniciatyvą, profesionalumą ir parodytą deramą asmeninį pavyzdį.

Šiuo metu Lietuvos kariuomenėje tarnauja aštuoni generolai: generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas, generolas majoras Almantas Leika, generolas majoras Edvardas Mažeikis, brigados generolas Gintautas Zenkevičius, brigados generolas Valdemaras Rupšys, flotilės admirolas Kęstutis Macijauskas, brigados generolas Vilmantas Tamošaitis,  brigados generolas Algis Vaičeliūnas.