Lietuvoje

2016.07.02 21:49

Įvertino – Lietuvoje pamokų kokybė vidutiniška

Urtė Korsakovaitė, LRT TV naujienų tarnyba, LRT.lt2016.07.02 21:49

Lietuvos mokyklų pamokų kokybė vidutiniška, paskelbė Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. Jos duomenimis, pamokos vidurkis – 2,5 balo iš 4 galimų. Sėkmingiausiai dirba ir geriausios kokybės pamokas rengia 21-30 metų pedagoginio darbo stažą turintys mokytojai.

Mokytojas - vienas svarbiausių asmenų mokinio gyvenime. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros duomenimis, geriausiai pamokas rengia mokytojai ekspertai, tačiau ne visos jų pamokos yra aukščiausios kokybės. Atsižvelgiant į mokytojo svarbą ugdant moksleivius, rengiamas naujas projektas, skirtas pedagogų kvalifikacijos permainoms.

Mokslininkai siūlo strategines pertvarkas, skirtas patobulinti pedagogų rengimą. Norima pailginti mokytojų rengimo trukmę iki penkerių metų, pedagogams suteikiant magistro laipsnį ir įtraukiant daugiau didaktinių disciplinų. 

„Privalu reikalauti, kad mokytojas turėtų magistro laipsnį. Europoje 17 valstybių to reikalauja. Tik mažuma sutinka, kad mokytojai dirbtų su žemesniu išsilavinimu. Taip pat siūloma podiplominė stažuotė“, – sako Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto dekanė doc. dr. Alvyra Galkienė.

Nors pagal kvalifikaciją mokytojų ekspertų kategorija yra pati aukščiausia, ketvirtadalis šios kategorijos mokytojų pamokų yra žemiau vidutinės ribos. Prastai vertinama daugiau nei pusė vyresniųjų mokytojų pamokų, o beveik pusė pamokų, kurias veda kategorijos neturintys mokytojai, įvertintos aukščiau vidurkio. Pastebėta, kad sėkmingiausiai dirba 21-30 metų pedagoginio darbo stažą turintys mokytojai, o prasčiausiai pamokos įvertintos daugiau nei 41 metus dirbančių pedagogų. 

„Kadangi pagrindinis pamokos organizatorius yra mokytojas, siūlome atsigręžti į mokytoją ir teikti pagalbą jam įvairiais lygmenimis. Jeigu žvelgtume nacionaliniu lygmeniu, jauniems pedagogams reikėtų talkos, pagalbos, mokantis planavimo ir didaktikos dalykų, o mokytojams ekspertams, pavyzdžiui, tokio labai konkretaus dalyko kaip mokinių pažanga ir pasiekimų vertinimas pamokoje“, – sako Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo skyriaus vedėja Snieguolė Vaičekauskienė.

Mokslininkų teigimu, geresnis pedagogų parengimas padėtų sumažinti patyčias mokykloje ir skatintų mokinius siekti aukštesnių rezultatų.