Lietuvoje

2016.06.30 17:17

JAV teigiamai įvertino Lietuvos kovą su prekybą žmonėmis

LRT.lt 2016.06.30 17:17

Ketvirtadienį JAV Valstybės sekretorius Johnas Kerry paskelbė jau šešioliktus metus iš eilės JAV Valstybės departamento rengiamą Prekybos žmonėmis ataskaitą. Lietuva joje pateko į pirmos kategorijos šalių grupę, atitinkančią minimalius kovos su prekyba žmonėmis standartus.

Šių metų Prekybos žmonėmis ataskaitoje pažymima, jog Lietuva padarė ženklią pažangą net keliose srityse: patraukiant prekeivius žmonėmis baudžiamojon atsakomybėn, apsaugojant pažeidžiamus žmones ir vykdant prevencinę veiklą. Ataskaitoje rašoma, jog Lietuvos vyriausybė pilnai atitinka minimalius reikalavimus eliminuojant prekybą žmonėmis ir todėl priskiria Lietuvą pirmos kategorijos šalių grupei.  

JAV ambasada tikisi tęsti bendradarbiavimą su Lietuvos vyriausybe ir pilietine visuomene kovojant su prekybos žmonėmis problema ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. 

Visą Prekybos žmonėmis ataskaitą galite rasti čia.