Lietuvoje

2016.06.16 15:27

Seimas pritarė pataisoms dėl sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo terminų

LRT.lt 2016.06.16 15:27

Seimas po svarstymo pritarė patikslintam Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pataisų projektui, kuriuo siūloma reglamentuoti sveikatos priežiūros paslaugų terminus.

Svarstomu projektu siūloma nustatyti, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga privalo apdraustam privalomuoju sveikatos draudimu pacientui suteikti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų apmokamą asmens sveikatos priežiūros paslaugą per nurodytus terminus, pradedamus skaičiuoti nuo apdraustojo paciento kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą momento iki paskirto paslaugos gavimo laiko:

Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugą sveikatos apsaugos ministro nustatytų ūmių būklių atveju – ne vėliau kaip per 24 valandas;

Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugą – ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas;

Antrinės ir tretinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugą – ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų;

Brangiojo tyrimo ir (ar) procedūros paslaugą planinės pagalbos atveju – ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų;

Stacionarinę, dienos stacionaro ir (ar) dienos chirurgijos sveikatos priežiūros paslaugą planinės pagalbos atveju – ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų.

Numatoma, kad, jeigu paslaugos suteikimo laikas vėluos, už ją bus sumokėta mažesniu tarifu. Teritorinė ligonių kasa, nustačiusi, kad apdraustam pacientui sveikatos priežiūros paslauga be paciento sutikimo buvo suteikta praleidus nurodytą terminą už šios asmens sveikatos priežiūros paslaugos suteikimą apmokėtų tokia tvarka:

praleidus terminą ne daugiau kaip 10 dienų, šios asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo išlaidų apmokėjimas iš PSDF biudžeto lėšų būtų mažinamas 20 procentų; praleidus terminą nuo 11 iki 20 dienų, apmokėjimas būtų mažinamas 30 procentų; praleidus terminą 21 ir daugiau dienų, šios asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo išlaidų apmokėjimas iš PSDF lėšų būtų mažinamas 50 procentų.